Operace Padlý orel

Ve dnech 16. až 18. 2. 2018 se konalo cvičení airsoftových oddílů na Zásadě u Kadaně. Cílem bylo zlepšení spolupráce mezi jednotlivými pionýrskými oddíly před nadcházejícím republikovým setkáním airsoftových oddílů (Operace Valhala), které se bude konat na začátku května. Tohoto víkendového cvičení se jako protivník našich oddílů zúčastnil tým 1. Horské divize (Army-tábor), který se ukázal být důstojným soupeřem. A jak to celé probíhalo?

V zimním období pár měsíců po rozpadu EU a po ukončení bojů mezi jednotlivými evropskými skupinami byl nastolen křehký mír, ovšem některé skupiny se chtějí zmocnit území ostatních a uplatňovat svůj vliv a pevnou pozici v Evropě. Naše rozvědka odhalila zájem jedné z aliancí o naše nerostné suroviny a území. Vyslali k nám tým s tajnými rozkazy (udělat průzkum dané oblasti, najít základnu nepřítele, zajmout nepřítele a získat od něho kódy, frekvence, a tím připravit oblast na invazi). Naštěstí jsme jejich diverzní aktivity odhalili a nepřítele zničili. Ovšem po výslechu dvou zajatců jsme zjistili, že zajali jeden z našich týmů a dostali z nich potřebné informace a ty odeslali svému velení. Bohužel to naše rozvědka potvrdila. A tak se teď připravujeme na invazi. Až přijdou, budeme na ně připraveni a území naše i našich spojenců uhájíme. Za oddíl Sokoli bych chtěl všem účastníkům poděkovat za skvělou akci.

plk. Pecha


ÚČASTNÍCI:
Pionýrský Airsoftový Oddíl Sokoli (PS Dravci)
O.T.O. Oddíl Taktických Operací (PS Chomutov)
Task Force Hrádek (PS Hrádek)
Horská divize (Army-tábor)


 

Pozvánka

Ještě stále se můžete přihlásit na

AIRSOFTOVÝ VÍKEND 2018
Operace VALHALA“

Termín:    4. – 6. 5. 2018
Místo: chatková osada Lišice u Přeštic  

Více informací a přihlášky najdete na Přihlašovně Pionýra (www.pionyr.cz/prihlasovna)