Ohlédnutí za Zdeňkem Pšenicou

Dne 9. července 2019 náhle zemřel Zdeněk Pšenica z Folklórního sdružení ČR. Jako rodák z Valašska měl k folklóru blízko, i když bezprostředně se mu začal věnovat až po vojně v kroužku Beskyd Zubří, ovšem s o to větší vervou.

Nelze se proto divit, že si osobní zaujetí přenesl později do profesionálního života. V roce 1990 ještě jako dobrovolník založil a roku 1997 se stal předsedou Folklórního sdružení ČR. Přes svůj zápal a oslnění lidovou tvorbou se ve FoS ČR neuzavíral, naopak patřil k iniciátorům společných postupů spolků, tehdy sdružení, a tak bylo zcela přirozené, že jeho podpis je mezi osmi zakladateli České rady dětí a mládeže. Zdeněk navíc vždy patřil k přátelům Pionýra, což dokládal i svou účastí na našich akcích.

Odešel nečekaně a zanechal po sobě kromě dvou krásných dcer i nesmazatelnou stopu v prosazování myšlenky úcty k našemu kulturnímu dědictví. Čest jeho památce.

Martin