Ohlédnutí za Vaškem Lisým

Jsou chvíle, kdy se těžko hledají slova… Ale k životu patří i prohrané bitvy. Právě takovou už Vašek vítězně nedokončil 30. března – po šesti letech úporného boje, který nevzdával. Byl několikrát operován a hospitalizován při doléčeních. A celou tu dobu, vedle mnoha dalších životních rolí, stále plnil v rámci možností i své povinnosti v Pionýru.

Byl vedoucí oddílu, člen vedení skupiny, člen KRP, působil jako lektor, účastnil se letních táborů. Vedl zájmový oddíl Rybářů (byl aktivní i v okresním výboru ČRS). Na PS měl dlouhodobý úkol rozvíjet turistickou činnost a zajišťoval materiálně technickou oblast PS Hrádek. Nevynechával akce – ať již na místní či krajské úrovni, naopak sám se na mnohých organizačně podílel. V Pionýru pracoval přes 25 let. Za svoji činnost byl několikrát oceněn pionýrským vyznamenáním.

Pro nás to byl především kamarád a člověk (*1964), na kterého bylo spolehnutí. Pionýr, který zůstane v našich vzpomínkách.

Čest jeho památce.

Martin