Ohlédnutí za Jiřím Kutišem (1965–2018)

Kamarádi, připadla mi jedna z nejtěžších úloh, rozloučit se s naším dlouholetým vedoucím Pionýrské skupiny Jitřenka Kaliště, kamarádem Jiřím Kutišem, který nás náhle opustil 8. března 2018. Co o takovém člověku napsat, když jeho každodenní pionýrskou práci považujeme za zcela samozřejmou. Jirka byl jedním z prvních, který nám při vzniku KOP pomáhal nejen svou radou, ale hlavně nám na své základně umožnil pořádat vzdělávací akce, konali jsme zde mnoho ročníků Pionýrské Stezky a dalších setkání pionýrských pracovníků. Pionýrská skupina se pod jeho vedením stala organizátorem kulturních aktivit v obci. Pravidelně pořádal sportovní akce na kolech, v rámci Velikonoc a Vánoc se zde konají dílny pro děti a širokou veřejnost, pionýrská skupina má i pravidelné výstavy prací ze své činnosti. Folkový festival, který Jirka na Kališti založil, je jedna z největších kulturních událostí léta v širokém okolí.  Pravidelná hudební vystoupení se stala samozřejmostí. Pionýrská skupina má v obci své pevné místo. Při rekonstrukci budovy pošty získala skupina nové krásné prostory pro svoji pravidelnou činnost. Před pár dny jsem tuto klubovnu spolu s Jirkou navštívil a mohl jenom konstatovat, jak nádherné zázemí skupina má. Nyní nám nejen v této klubovně, ale hlavně v životě bude někdo chybět. Mohu za všechny pionýry z Vysočiny slíbit, že na tohoto skvělého člověka a kamaráda nezapomeneme. Čest jeho památce.

Jiří Němec