Ohlédnutí za Ing. Karlem Richterem

Hasičem prý byl, už když se v roce 1950 narodil. Oficiálně ovšem až vstupem do tehdejšího Sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích. Pak se hasičině „vyučil“ i profesionálně – byl vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později i jako odborný asistent na katedře Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSR. V roce 1992 se stal ředitelem Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V této funkci se důrazně zasazoval o zlepšování podmínek dobrovolných hasičů a pod jeho vedením sdružení významně přispívalo k záchraně životů a majetků občanů. Sbor vedl 18 roků, současně byl respektovaným partnerem dalších spolků, tedy i Pionýra. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn u nás i na mezinárodním fóru.

Hasičina byla zkrátka jeho život, který byl náhle přetržen 18. srpna 2018.

Čest jeho památce.