Oddílové hospodářství

Nespornou výhodou spolkové činnosti je i možnost společně se dělit o náklady, které musíme uhradit. Díky této dělbě může být činnost pro všechny dostupnější a zajímavější. To platí od dob, kdy se spolky u nás v 19. století začaly utvářet a kdy získaly svoji oblibu.

V našem oddíle jsme se k otázce společného hospodaření dostali v době, kdy se platí členské příspěvky. Děti se logicky ptaly, co se s vybranými penězi děje? Samy přišly na to, že se z nich dají pořizovat věci, které pak užíváme společně. A dokonce i ty, které by si jako jednotlivci kupovali jen obtížně nebo si je vůbec neužily. Jako příklad padlo třeba, že takový míč na vybíjenou má sice pro každého svůj smysl, ale při hře pak stačí jeden pro všechny. Ostatně i u deskových her někdy platí, že až teprve obměna hráčů přináší do hry nové situace.

Ale vraťme se k oddílové debatě o penězích. Toho dne jsme se při odpovídání na nejrůznější dotazy pěkně zapotili, protože otázky směřovaly do mnoha směrů. Třeba když jsme si v naší výroční zprávě z loňského roku přečetli, kolik stojí provoz klubovny a kolik tělocvičny apod. My dospělí jsme si začali uvědomovat, že musíme přidat ještě něco navíc, aby nešlo jen o samotné peníze. Šlo nám tehdy o apel na zacházení se společnými věcmi a vůbec chování v klubovně. Upozorňovali jsme proto na šetrné chování ke všemu v klubovně. Je přece jasné, že jsou to naše věci společné a při jejich poškození se všichni budeme muset snažit o jejich nahrazení. Pečovat o to, co máme, proto musíme společně.

Z klíčových kompetencí
Dítě:
– hospodárně využívá pracovní materiál.
– projevuje kladný postoj k uměleckým dílům a dalším vytvořeným hodnotám.

Podobné to ale je i při všech aktivitách, kdy se pracuje s nějakým – často draze – nakoupeným materiálem. Je pak skoro jedno, jestli jde o kus překližky, modelovací hmotu FIMO nebo o barvy. Ve všech případech musíme přemýšlet o tom, jak ušetřit čas, práci i samotný materiál – třeba vhodným umístěním šablony na desku nebo ohlídáním, že po skončení budou všechny barvy zavřené, tvrdnoucí hmoty zabalené apod. Zkrátka jestli nám zbude smysluplný kus na příště, nebo se to všechno pak bude muset vyhodit.

Program Pionýra
Podílem na rozhodování o činnosti oddílu vedeme děti k aktivnímu přístupu k životu.

Ještě více se otázka hospodaření s věcmi projeví na táboře nebo oddílové výpravě. Tam se přece nejčastěji může stát, že se míč zakutálí, nebo zapomene sekerka v lese. To je pak škoda ještě větší a její vznik nás mrzí dvojnásob. Na táboře se zpravidla děti k vnímání společných peněz příliš nedostanou. I když jim můžeme připomínat, že zničené a ztracené věci ovlivňují, kolik hezkých odměn se může objevit při závěrečném vyhodnocení.

Po oddílové výpravě je ale možné mluvit o náhradě z „oddílové pokladničky“.

Navíc nemusí jít o zacházení jen s věcmi – hospodařit se musíme naučit se vším, co užíváme společně. V neposlední řadě také s časem, který trávíme společně. Určitě se nám nechce neustále čekat na někoho, kdo bez ohledů bere ostatním čas, kazí hru, zdržuje, když potřebujeme stihnout autobus či vlak. A to se zpět dostáváme k výchovným otázkám.

Závěrem se ještě můžeme zamyslet nad některými otázkami oddílového hospodaření. Naše stanovy nic takového neznají. Vše, co oddíl nakupuje, a pak také využívá, je součástí hospodaření pionýrské skupiny. Přesto je možné a také vhodné, aby se děti do rozhodování o nákupech zapojovaly. Třeba pomocí nápadů na nákup zajímavých věcí, nebo tím, co by si chtěly vyzkoušet vyrobit a další. V některých oddílech se dokonce setkáváme s tím, že se s nimi oddílový vedoucí dokonce dohodne na realizaci nákupu některého potřebného vybavení. Samozřejmě, že pak je na místě děti také poučit o tom, jak by měl vypadat správný doklad o nákupu. To jsme ale už na poli vzdělávání instruktorů.

Tom


Tip

  • Diskutujete s dětmi o tom, jak hospodaří vaše pionýrská skupina?
  • Jakým způsobem probíhá nakupování společných věcí a materiálu. Dovolíte dětem, aby o nákupu rozhodovaly a také jej realizovaly?
  • Nechali jste třeba při přípravě akce děti něco koupit?
  • Máte nějaké zkušenosti s oddílovou pokladničkou? Kdo ji spravuje? Jsou pro oddílové potřeby vyčleněny nějaké prostředky?
    Napište nám svoje zkušenosti oddil@pionyr.cz
  • Poradí si vaši instruktoři s nákupem oddílových drobností, včetně vypořádání s pokladnou pionýrské skupiny?
  • Máte nějaký způsob, jak prostředky do oddílové pokladny doplňujete? Jaký?
  • Vysvětlujete dětem, jak má vypadat doklad o nákupu?
  • Vedete si o oddílových nákupech záznamy?

Vyzkoušejte také povídání o hospodaření, zveřejněné v rámci programu Průvodcování. Program je dostupný na stránkách www.pionyr.cz v části Pro členy. Zvolte v horním menu Oddíly a kluby v oblasti Lidé naleznete Průvodcování.

Poznámka: Na povídání můžete také navázat aktivitami popsanými v metodickém listu Tajemství staré truhly C25 Finanční gramotnost.