Oblastní porady 2018 – co se chystá

Téměř současně s rozesíláním tohoto čísla Mozaiky se rozbíhá bezmála dvouměsíční interval, kdy se uskuteční tradiční oblastní porady, na kterých se zástupci pionýrských skupin setkávají se členy Výkonného výboru ČRP a pracovníky ústředí. Kromě samotného setkání slouží tyto porady hlavně k oboustranné výměně aktuálních informací. Ty se mohou samozřejmě týkat všeho, co život v Pionýru přináší, každý rok však mají několik výrazných témat. Pojďme si zde přiblížit, na co se nejvíce budou soustředit.

Ochrana osobních údajů
Mnozí z vás už jistě zaslechli zkratku GDPR, která označuje nové „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, což je evropská norma, která u nás bude účinná od 25. 5. 2018. Na poradách bude shrnuto, jak se promítne do života Pionýra. Už nyní lze uvést, že ten, kdo dodržuje již řadu let platný Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), má z velké části vystaráno a nemusí se obávat. GDPR totiž pro nás přináší jen málo dramatických novinek.

Otázky komunikace
Již v lednovém čísle Mozaiky jste mohli zaznamenat avízo na jedno z témat roku: komunikace. Porady nabídnou přiměřené rozvedení myšlenky posílení propagace a z hlediska posunu ve vnitřní komunikaci budou představy změny na pionýrských webech.

Představování nových webových aplikací
O této novince se můžete dočíst mnohem více na stranách 6 a 7, takže tady jen v úplné stručnosti. V polovině února bude spuštěn kompletně nový web Pionýra. Největší změnou je úplně nová stránka Pro členy, která propojuje různé dílčí aplikace (jako E-mošku, Přihlašovnu…) a nahrazuje stávající Servis Pionýra (servis.pionyr.cz). Na poradách budou představeny blíže.

Podpora hlavní činnosti
S koncem ledna vstoupila v účinnost také Směrnice o hlavní činnosti (schválená v listopadu 2017 Českou radou Pionýra). Výkonný výbor ČRP na svém lednovém jednání navíc schválil většinu jejích příloh (viz str. 22). Na oblastních poradách bude směrnice představena (ačkoli nejde o žádnou novinku a mimo jiné se o ni dočítáte v každé Mozaice) a řeč bude hlavně o jejím praktickém přínosu pro naši práci s dětmi.

Finanční podpora činnosti
Výkonný výbor ČRP na svém lednovém jednání schválil Program podpory pravidelné celoroční práce s dětmi a mládeží. Jak název napovídá, jeho cílem je především podpora soustavné oddílové činnosti.
Bližší podrobnosti lze nalézt například v Rejstříku vnitřních předpisů, kde je zveřejněn – odkaz byl mimo jiné rozeslán Horkými novinkami.