O symbolech

Návštěvy na letošních táborech mne přiměly, abych se zamyslel, jaká je na nich výzdoba, brána se znaky, vztyčená vlajka, totem… Přicházíme proto s několika glosami k symbolům a symbolice – jako náměty k zamyšlení. Používání symbolů, v životě i ve výchovné práci, totiž za chvíli úvahy stojí. My jsme k tomu připravili seriál.

Lidé od pradávna využívají symbolů pro vyjádření nálady, názorů, postojů, jako vyjádření příslušnosti ke skupině, projev přátelství či naopak nepřátelství. Je obecně přijímaným symbolem, že podaná pravice v našem kulturním prostředí znamená přátelské úmysly, nebo také „nemusíš se bát, netřímám v ruce žádnou zbraň“. Erby se používaly jako vyjádření příslušnosti k rodu, společenského postavení a privilegií. Udržuje se v obecném povědomí, že sova symbolizuje moudrost, kotva naději, váhy spravedlnost. Jejich vnímání sahá až do Orientu, antiky či k počátkům křesťanství. U nás zase – ač si to neuvědomujeme – leccos přežilo z doby praslovanské – například symbolika stromů: lípa – pohostinnost, bříza – dívčí sličnost, tis – smrt. Ostatně, bájesloví je plné symboliky.

Dnešní užívaní vlajek a praporů veřejně ukazuje projevenou loajalitu nebo podporu. Nošení symbolů na oděvu, špercích či v domácnosti může sloužit jako vyjádření náboženského nebo politického přesvědčení anebo slouží jako ochranný amulet. Symboly jsou používány na všech úrovních, ať již se jedná o stát (státní znak, hymna, vlajka…), náboženství (kříž, Davidova hvězda, půlměsíc), školy (znaky, hesla, gesta), organizace (loga) nebo jednotlivce (osobní značka, pseudonym, vzhled – dlouhé vlasy či naopak úplný sestřih…). Jako symbol může sloužit grafický znak, barva nebo kombinace barev, číselná hodnota, gesto, zvuk nebo melodie. Mnoho symbolů má své historické pozadí, které je také součástí samotného významu symbolu. A o tom všem, byť půjde jen o střípky, bude řeč v dalších pokračováních.


Povídání postupně nabídne několik pohledů na symboly či symboliku, budou zde odkazy na dění v Pionýru. Doplní ho též příklady různých symbolů a jejich výklad a pohled na ně.


Martin