O škatulkách v našich hlavách

Házení lidí do jednoho pytle, nálepky, škatulky, tyto výrazy používáme, když mluvíme o stereotypech.  Jde o zjednodušené představy o určité skupině lidí. Často se týkají věcí, které si člověk nevybere, nebo jsou dlouhodobé povahy (např. pohlaví, věk, tělesné schopnosti, bohatá/chudá rodina, profese, etnicita, barva pleti). Pomáhají nám orientovat se v nových situacích, třídit informace, cítit se součástí nějaké skupiny.

Stereotypy ovlivňují naše vnímání, postoje a chování vůči ostatním lidem. Každému se asi někdy stalo, že si v hlavě nějak zařadil nové dítě v oddílu a následně to musel přehodnotit. Od holčičky s copy a v šatech očekáváme, že bude čistotná a klidná. Jaké to je pak překvapení, když vymýšlí samé lumpárny a její stan vypadá jak po výbuchu.

Škatulky můžou a nemusí být pravdivé. Hlavní riziko spočívá v tom, že na jejich základě často zužujeme osobnost člověka na jedinou vlastnost a soudíme ho předem. V celospolečenském měřítku stereotypy pomáhají udržovat a prohlubovat nerovnosti. Například stereotyp, že Romové nejsou intelektuálně schopní, přispívá k přehlížení různých diskriminačních praktik. Těžko se pak překonává smutná realita, kdy romské děti častěji navštěvují školy s nižšími nároky a horším uplatněním a jsou terčem šikany.

Jako vedoucí můžeme při práci s dětmi jednostranné představy předávat dál a nevědomky zavedené škatulky posilovat. Také se o nich ale můžeme učit a předcházet neférovému přístupu a vyčleňování. Můžeme být dětem oporou při poznávání světa v jeho složitosti a rozmanitosti. V tomto ročníku Mozaiky proto najdete seriál článků o stereotypech, který přinese podněty pro zamyšlení i praktické využití.

Otázky k zamyšlení:

  • Stalo se vám někdy, že vás lidé nějak zaškatulkovali? Jaké to pro vás bylo?
  • Kdy jste si naposledy uvědomili, že o nějakém člověku nebo skupině lidí uvažujete stereotypně?
  • S jakými škatulkami se setkáváte v Pionýru při práci s dětmi, mládeží a dospělými? Které z nich jsou užitečné a které mohou vést k předsudkům nebo upevňovat společenské nerovnosti?

Video pro zvídavé:

Chimamanda Ngozi Adichie: Nebezpečí jediného příběhu (20minutové video v angličtině s českými titulky najdete na Ted.com i YouTube). Spisovatelka původem z Nigérie mluví o svých zkušenostech se stereotypy. Upozorňuje na to, k čemu vede vyprávění jednostranných příběhů.

Bára