O čem jednala Česká rada Pionýra?

V sobotu 18. dubna proběhlo v Praze první dílčí zasedání České rady Pionýra v roce 2015. Co měla na programu a jaká učinila rozhodnutí?

V úvodu byl předložen a projednán soubor informačních materiálů z mnoha oblastí (zpráva o činnosti Výkonného výboru ČRP, Kontrolní komise Pionýra, informace o stavu finančního majetku, o pionýrských nemovitostech, kalendárium akcí, stav evidence členů a další). Tyto zprávy jako vždy nebyly určeny jen členům ČRP – jejich úlohou je přece i přenos informací dál. Funguje to ale obousměrně – členové rady totiž na jednání vždy prezentují aktuality ze svých krajských organizací Pionýra.

Na program ČRP se vedle zpráv o postupu ke Konferenci o činnosti, již dostala příprava IX. výročního zasedání Pionýra (plánováno na listopad 2016). Předsedou obsahové komise byl jmenován předseda Pionýra Martin Bělohlávek.

ČRP dále například projednala způsob zániku několika nečinných pionýrských skupin nebo probírala a schválila dva vnitřní předpisy – novely Směrnice o proplácení příspěvků na úhradu cestovních výdajů a Směrnice pro poskytování domén 3. řádu.

Jako vždy nechyběly ekonomické otázky. Například byl projednán a schválen aktualizovaný rozpočet Pionýra na rok 2015 a v návaznosti na předcházející rozhodnutí České rady Pionýra bylo též rozhodnuto o navýšení odvodů z členských příspěvků na Pionýr pro rok 2016.

Česká rada Pionýra také osvědčila znění Výroční zprávy Pionýr 2014 a ocenila její konečnou podobu, která je zcela v souladu se záměrem přijatým v listopadu minulého roku. Prohlédnout si ji můžete i vy, je přílohou této Mozaiky.

red