Nový pionýrský rok…

Na jaře mnozí s obavami vyhlíželi léto a tábory s vírou, že pak, od podzimu, se vše zase rozběhne normálně. Léto i s tábory proběhlo úspěšně a před námi je start nového pionýrského roku. S koronou – neboť představa, že od podzimu bude vše ve starých kolejích, byla nenaplnitelným snem.

Letní činnost jsme zvládli
Léto prokázalo, že se umíme vyrovnat i s nároky, které se zprvu jeví jako mimořádné, ba až přehnané. Nyní jsme v situaci, kdy bychom se měli vrátit ke všemu běžnému, co provázelo naši činnost desítky let. Všichni však cítí(me), že situace je jiná. Přesněji, že už asi nikdy nebude taková, jako před letošním jarem. Současně asi ani nikdo nechce(me), abychom museli opět přetrhnout nit oddílových příběhů a v nucené pauze vyčkávat.
Co je podstatné? Musíme nové situaci přivyknout: naučit se žít s koronáčem a konat nutné kroky, abychom mohli žít své životy a chránili přitom sebe i druhé.

Všichni se musíme naučit žít s virem a konat nutné kroky, abychom mohli žít své životy a chránili přitom sebe i druhé.

Nejsme v tom sami, tak nezklamat
Nejde ostatně jen o nás. Způsob soužití s novou situací hledají všichni – v zaměstnání, dopravě, ve sportu… Očekávat, že za týden, měsíc či dva bude líp, znamená strávit velkou část budoucnosti v čekárně. Nová situace přináší i pro Pionýr nutnost změn v přístupu, ale ne v naší podstatě: činnost plánovat musíme, akce připravovat budeme. Při veškerém dění musíme být dbalejší určitých zásad, zejména hygienických, a stále sledovat informace o obecně platných povinnostech, viz například nošení roušek v dopravě.
Podstatné je, že se nesmíme situaci poddávat – odkládáním nic nevyřešíme, pouze otrávíme děti i rodiče, i sami sebe. Hodí se tu věta, kterou jsem slýchal od své babičky: „Víš, hlavně se z toho nezbláznit! Nezapomeň si doma zdravý rozum.“ Soudím, že jde o rozumné východisko.

Martin

Na co nezapomínat:

  • Důslednější hygiena: zejména mytí rukou, ale i ohleduplnější kašlání či méně časté dotýkání se obličeje.
  • Používání dezinfekce – přiměřeně situaci a možnostem.
  • Větší opatrnost při kontaktech s různými osobami.
  • Sledování aktuální epidemické situace a případná pružná reakce.

Nejde o zázračná ani všespasitelná pravidla, ale dodržování těchto zásad pomáhá. A tak jako jsme s nimi zvládli tábory, půjde to i s oddílovými a klubovými schůzkami a akcemi.