Nová trilobití klubovna

Oddíly PS Jince se již téměř deset let scházejí v klubovně Společenského centra Josefa Slavíka, která na schůzky jen tak tak stačí, tím méně na akce pro veřejnost. Navíc oddíl Trilobit za poslední tři roky získal hodně nových členů i příznivců.

Proto se vedoucí tohoto oddílu Markéta Fraitová rozhodla pronajmout nové prostory. Právě v těchto dnech byly dokončeny úpravy (hlavně pro tvořivé dílničky), se kterými pomohla i obec a její příspěvková organizace Služby městyse Jince, místní podnikatelé a kamarádi.

V pátek 25. 2. byli do nové klubovny pozváni hosté na slavnostní uvedení do provozu.

Nové prostory budou využity i dalšími zájemci z regionu, například na výtvarnou činnost.

Finanční prostředky získala pionýrská skupina z dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Pionýra z. s., Středočeského kraje a městyse Jince.

Miroslav Maršálek