No toto : V Pionýru je demokracie?!

V úvodním dílu povídání na toto téma jsme slíbili, že tentokrát se podíváme na to, jak do demokracie v Pionýru zasáhl nový Občanský zákoník a spolu s ním také výrazně přepracované Stanovy Pionýra, schválené na podzim roku 2013. Samozřejmě není žádná náhoda, že si na toto téma povídáme, zrovna když se blíží výroční zasedání, některé věci je zkrátka dobré čas od času připomenout…

Velké změny
O tom, že Občanský zákoník přinesl spoustu změn, jste se v této Mozaice už mohli dočíst v povídání o připravovaném IX. VZP. Tentokrát se už se stanovami moc „hýbat“ nemusí, ale před třemi lety prošly proměnou skutečně nepřehlédnutelnou. Někteří lidé v Pionýru ji přivítali, mnoho dalších (jako obvykle) příliš nezajímala, byli ale i tací, kteří se jí hodně obávali, další s ní přímo nesouhlasili. To je pochopitelné, každý snáší změny jinak. A tak proběhlo i pár docela hutných výměn názorů, debat, dopisů a podobně. Zaznívaly i věty, jako že s novými stanovami se z Pionýra vytratí poslední zbytečky demokracie…

Jak tedy změny ustála demokracie v Pionýru? Asi všichni víme, že celkem bez obtíží přežila. Orgány se dále scházejí, hlasují, rozhoduje v nich většina, zkrátka víceméně vše při starém. Co ale možná tolik lidí nevnímá a před výročním zasedáním je vhodné si to připomenout (připravte se na šok :)) – demokracie v Pionýru nejen přežila, ale dokonce posílila! Ptáte se jak? Tady je pár příkladů:

Posílení přímé demokracie
Pod tímto souslovím si obvykle představíme referendum, v Pionýru je ale přímá demokracie zastoupena výročním zasedáním, jehož pravomoci se obzvlášť v oblasti voleb rozšířily. Proto bude VZP v listopadu volit například všechny jednotlivé členy Výkonného výboru ČRP. Každý jeden pobočný spolek tam může přímo zasáhnout do jeho složení.

Zpřístupnění funkcí
Novinkou před třemi lety upravených stanov je také rozšíření pasivního volebního práva – tedy práva být volen. Od novely totiž mohou byt všichni pionýrští pracovnici (tedy ti, kdo vykonávají jakoukoli volenou či jmenovanou funkci, takže třeba i patnáctiletí instruktoři) voleni do kolektivních orgánů. Čistě teoreticky si tak lze představit například Českou radu Pionýra s věkovým průměrem pod 18 let…

Rozhodují všichni
I když to v praxi není žádná novinka, až po novele bylo ve stanovách jasně zahrnuto právo každého člena spolurozhodovat o činnosti „svého“ oddílu, s tím, že oddíly k tomu zřizují rady a podobné aktivy. Pro mnoho z vás to asi nezní jako velká bomba, vždyť je to něco, co často běžně děláme, dokonce to je jeden z charakteristických rysů Pionýra. Jenže v našem základním dokumentu to dříve chybělo.

Co z toho vlastně plyne?
To je prosté – demokracie je v Pionýru dostatek. Máme spoustu způsobů, jak se podílet na rozhodování na všech úrovních, jak se vyjádřit, odvolat se proti rozhodnutím a tak dále. Nástrojů je dostatek. Vše ostatní, je jen na nás.


Tajně nebo veřejně – krátké zamyšlení

Někteří čtenáři si možná vybaví jisté napětí na minulém výročním zasedání, ohledně toho, zda by měly volby do orgánů probíhat veřejně nebo tajně. Vše nakonec ukončil jeden z delegátů, který prohlásil, že nemá důvod svůj názor skrývat, navrhl veřejnou volbu a jeho návrh získal většinu hlasů. Přesto ale někteří delegáti byli i poté přesvědčeni, že volba tajná by byla demokratičtější.

Od té doby jsem se „přimotal“ k několika debatám na tohle téma, a když je hodně shrnu, vychází mi z toho, že ani jeden ze způsobů volby nejde prohlásit za jasně demokratičtější.

Jistě, tajná volba umožňuje vyjádřit se bez ohledu na to, co by si o mém rozhodnutí mohl myslet kdokoli další, či – v krajním případě – jaké by pro mě mohlo mít následky. Zastánci tajné volby si proto patrně myslí, že její výsledek přesněji odráží vůli hlasujících.

Ale na druhou stranu, není to spíš autocenzura a obava, že bych vlastní názor musel případně umět obhájit? Vždyť svobodné vyjádření názoru je jedním z hlavních kouzel demokracie. A každý správný demokrat se musí umět vyrovnat s odlišnými (ať už menšinovými nebo převládajícími) názory. Takže opravdu demokratické společenství, tvořené otevřenými lidmi, by žádnou tajnou volbu nemělo potřebovat.

Co si o tom myslíte vy? Klidně nám napište, na názory čtenářů se v Mozaice místo vždycky najde!

Jakub


redakce