Nezapomínejme na ochranu osobních údajů

Když je řeč o zveřejňování informací, ať už jde o fotky z akce na facebooku nebo kontaktní údaje vedoucích ukládané do RISPu a promítající se dále na webu, stále musíme mít na paměti, že jde o osobní údaje podléhající ochraně. Proto je velmi důležitá…

Práce se souhlasy
Abychom mohli s osobními údaji nakládat, musíme k tomu mít písemný souhlas osoby, které se týkají (v případě dětí samozřejmě souhlasy udělují jejich zákonní zástupci). Ten musí říkat nejen to, že smíme údaje použít, ale také k čemu. Takové souhlasy jsou běžně součástí například přihlášek, registračních listů apod. Ale pozor, souhlas nesmí být nikdy vynucený (např. kdo nesouhlasí s focením, ten nesmí na akci jet) a musí být odvolatelný.

Zabezpečení údajů
Především důležité údaje, jako jsou data narození, adresy bydliště, kontaktní informace, musejí být dostatečně zabezpečené. V opačném případě bychom si (i dalším lidem, jimž údaje patří) mohli zadělat na řadu nepříjemností – od otravných telefonátů s neodolatelnými nabídkami, až po extrémní případy jako je zneužití k finančním podvodům či krádež identity.
Nejde přitom o to být počítačový mág, ale o dodržování jednoduchých pravidel, jako nepůjčovat nikomu hesla, pracovat s údaji na prověřených zařízeních, nenechávat citlivé dokumenty jen tak někde povalovat a podobně. Pomáhá také co nejvíce používat RISP, který je zabezpečený a je průběžně pod dohledem.

Více na webu
Znovu proto připomínáme internetovou stránku věnovanou práci s osobními údaji v Pionýru (pionyr.cz/nastenka/rizeni/prace-s-osobnimi-udaji) která dává základní informace a rady – přímo Pionýru na míru šitá pravidla pak stanovuje Směrnice pro registraci členů a členské příspěvky, evidenci členů a dalších osob účastnících se činnosti spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi. Rozhodně se vyplatí ji znát…

Jakub