Netradiční Den české státnosti

Připomínka smrti sv. Václava, jednoho z prvních Přemyslovců? Dlužno říci, tohle téma v Lukách nad Jihlavou, kam se 28. září 2016 sjeli předsedové KOP, předsedové kontrolních komisí KOP a hospodáři KOP, bylo zcela okrajové. První setkání za tohoto složení naplnilo sváteční den praktickými záležitostmi provázejícími kontrolní činnost v Pionýru.

 Bohatá účast dávala tušit, že tentokráte se nechuť podařilo překonat. A rozhodně nešlo o nějaké mlácení prázdné slámy. Základní osou bylo zdůrazňování, že nedůsledná kontrola nám přidělává práci a starosti, stejně jako že cílem kontroly není šikana, ale odstranění chyb. Protože koneckonců jsme jen lidé a chybující.

Program připravili a jednotlivé programové úseky jednání řídili ekonom Pionýra a členové Kontrolní komise Pionýra – řeč přišla na připravovanou směrnici o hospodaření, otázky účetní závěrky a její přílohy, zajištění povinného sledování o účtování dotací a mnohé další.

Prostor byl i pro všemožné dotazy a odpovědi, část programu byla naplněna i volnou debatou k účetní metodice či rozšiřujícím kursem pro SW MONEY.

Co si budeme povídat: Kontrola není zrovna nejpopulárnější činnost, protože obvykle odhalí naše chyby – a kdo to má rád?! Tohle setkání však mělo přispět ke zlepšení naší práce v této ne vždy populární oblasti. Proto nebylo ani poslední.

Martin