Nekonečný seriál?

Psát o „Směrnici o hlavní činnosti“ je vlastně tvorbou nekonečné telenovely, což z autorského hlediska není tak úplně optimistické… Zase to má výhodu, že nejde o téma nijak výjimečné, naopak mělo by nám být blízké. Směrnice však málokdy a málokomu přiroste k srdci, že?

Pokusme se proto podívat na připravovaný dokument především prakticky! Rozhodně platí:

Neobjevujeme s ní nový svět
Směrnice v mnoha ohledech „jen“ zaznamenává běžnou oddílovou praxi! Proto není třeba se jí bát. Současně ovšem nepřehlédnutelně upozorňuje na některé záležitosti, které jsou občas „velkoryse“ pomíjeny (řádné plánování činnosti). Srozumitelně popisuje typické a nejčastější způsoby naší výchovné práce, současně vymezuje podmínky, jež je nutné pro jejich uskutečňování vytvářet a naplňovat, a též stanovuje odpovědné osoby nebo způsoby delegování dílčích činností a provádění potřebné kontroly.

Neodpoví na každou otázku, což ostatně ani není možné – potvrzuje však platnost zásady, že jedná-li se o činnost netypickou, musí se postupovat podle pravidel, které jsou pro příslušnou práci obsahově a účelově nejbližší.

Rozvíjí odpovědi k „definování“ Pionýra
Kdo má zájem, rozhodně v ní nalezne další, řekněme podrobnější, odpovědi k častým dotazům na odlišnosti pionýrské výchovné práce od jiných spolků. V tomhle směru – vzhledem k rozsahu – jde dál než Program Pionýra. I pro ni sice platí snaha o věcný a nerozvleklý popis, ale na rozdíl od Programu Pionýra nabízí přece jenom více prostoru. Samozřejmě neobsahuje „tabulku“ s přehledem – tohle dělají oni a my ne a naopak. Je potřebné text číst a uvažovat o něm, ale konkrétních údajů obsahuje mnoho.

Podstata je navíc „ukryta“ nikoli ve formách činnosti – schůzky, výpravy a tábory organizuje kdekdo, ale v jejich náplni – což je promítání Ideálů Pionýra v pravidelné (oddílové či klubové) činnosti. Jakkoli to může znít komplikovaně, nepřekonatelně složité to není, navíc nejde o dramatické novinky – je příjemné, že lze odkázat na mnohé a praktické příklady. Třeba v Mozaice 9 a 10 z roku 2013 zaplnily náměty na naplňování Ideálů dvě dvoustrany.

Co dál?
Směrnice je momentálně dostupná na webu (pionyr.cz/clenove/smerniceohlavnicinnosti) i s přílohami, zatím jde ale stále o návrh. Ten na začátku listopadu projedná Česká rada Pionýra. O dalším vývoji se samozřejmě v Mozaice dočtete.

Martin