Nejen VV ČRP

Výkonný výbor České rady Pionýra se sešel v pátek 9. a v sobotu 10. září. Část jednání byla navíc společná s Kontrolní komisí Pionýra a další část s předsedy krajských organizací Pionýra. Kromě toho proběhla i schůzka Obsahové komise IX. VZP, takže to byl opravdu nabitý víkend.  Pojďme se stručně podívat na jeho program.

Jako vždy zazněla na úvod řada informací z Pionýra i mimo něj. Například o několika jednáních se zástupci MŠMT ohledně financování činnosti, o průběhu zapisování údajů do spolkového rejstříku, či shrnutí práce sekcí, o které se dále mluvilo podrobněji.

VV ČRP se jako obvykle zabýval různými okruhy témat. Šlo o otázky obsahové, mezi kterými byla například příprava projektu pro rok 2017, postup prací na směrnici o kontrolní činnosti či zprávy o průběhu letních táborů. Rozprava se dotkla také plánovaného finále Dětské Porty, které netypicky proběhne spolu s RESETem v Ostravě v létě 2017.

Blok jednání byl jako vždy věnován ekonomice, obsahoval zprávy o finančním majetku, o stavu našich nemovitostí a plánech na jejich údržbu, či informace o vypořádání majetku zaniklých PS.

Velká část jednání byla společná s předsedy KOP. S nimi členové VV ČRP probírali například plán jednání orgánů na další funkční období, aktuální informace o evidenci členů, přípravu oblastních porad a jednání ČRP v roce 2017. Podrobně byla prodiskutována obsahová, personální i organizační příprava IX. VZP. Prostor byl věnován i financím, a to jak informacím k vyúčtování letošního roku, tak přípravě rozpočtu na rok příští či požadavkům k dotacím ze strany MŠMT, nebo aktualitám ve věci elektronické evidence tržeb.

redakce