Nebojme se propagace (březen 2014)

Propagace – pro jednoho je to slovo skoro posvátné, pro jiného je to strašák, kterému se snaží ze všech sil vyhnout. A někdo jej používá stále dokola jako zaklínadlo. Jedno je ale jisté: Pokud chceme, aby se o nás vědělo, musíme se propagací zabývat.

Jak na propagaci v Pionýru
Propagace v Pionýru má dvě roviny, které spolu ale velmi úzce souvisí. Jednou je propagace Pionýra na republikové úrovni a druhou propagace vašeho vlastního pionýrského oddílu či skupiny. V tomto článku se budeme věnovat tomu, co všechno můžete pro propagaci své pionýrské skupiny nebo oddílu udělat vy sami.

Tím, že se veřejně hlásíte k Pionýru, přispíváte k jeho propagaci!

Nejsme „nějakej nounejm“

Jsme pionýři a k tomu bychom se měli vždy hlásit. Je třeba, aby lidé věděli, že za těmi dveřmi, kde se jednou či několikrát týdně scházejí děti a mladí lidé, je pionýrská klubovna. Klubovnu stačí označit logotypem Pionýra, názvem oddílu nebo pionýrské skupiny. A když k tomu přidáte i pěkně upravenou vývěsku s aktuálními informacemi a fotografiemi, hned vše vypadá veseleji.

Sice nemáme stejnokroje, ale…
…přesto se můžeme odlišit od ostatních – stačí mít oddílové tričko a na něm umístit nápis Pionýr nebo logotyp Pionýra (výborně se k tomu hodí třeba rukáv). Pokud jste zvyklí jezdit na akce v pionýrských košilích – je to dobrá příležitost jak ukázat, že patříte k pionýrům. A máte-li dobrý nápad, jak by mohlo pionýrské tričko vypadat, můžete se přihlásit do soutěže Pionýrské tričko. (Více informací o soutěži najdete na www.kaminka.pionyr.cz.)

Pořádáme super akce
Dejme o nich vědět a pozvěme širokou veřejnost. I tím, že uspořádáme otevřenou akci – ať už je to pohádkový les, otevřená klubovna nebo hromadné opékání špekáčků na ohni – děláme propagaci nejen svému oddílu, ale i našemu celému spolku. A jak můžeme veřejnost pozvat? Plakátky ve školách, místních vývěskách, pozvání místním rozhlasem, osobní pozvání (pionýrský pes rozdává letáčky s pozvánkou poblíž klubovny nebo před školou), pozvánka v místních novinách nebo zpravodaji.

Musíme se pochválit
Ale veřejně, ne jen mezi sebou. Když už jsme uspořádali otevřenou akci pro veřejnost, měli bychom ji i zhodnotit. K tomu se zase velmi dobře hodí například fotografie na naší vývěsce, článek v místním tisku anebo můžeme být neskromní a dát světu vědět i prostřednictvím televize. Stačí jen mít odvahu a…

… Jak na reportáž (nejen) do Zpráviček
Pokud umíme natáčet video, zkusme natočit reportáž a poslat ji do televize. Třeba pořad Zprávičky na ČT 😀 (Déčku) je k tomu jako stvořený. Vysílá se každý den v 18.40 – 18.45 a je určen přímo pro dětské diváky. Nemusíme mít žádné speciální vybavení, stačí domácí kamera, foťák nebo lepší mobilní telefon. A teď už se musíme jenom držet několika pravidel, aby naše podklady pro reportáž byly použitelné.

  • Redaktorem by mělo být dítě školního věku (pozor, zde je nutný souhlas zákonného zástupce). Klade otázky, ohlásí se do kamery a namluví komentář.
  • Natočit pár minut záběrů z akce (bez komentáře redaktorů nebo kameramana na místě). Lepší je natáčet statické záběry bez pohybu kamerou, a to několik samostatných videoklipů (+/- 10 zapnutí kamery), ale zato z více různých pohledů a prostředí.
  • Natočit 1 – 3 rozhovory s dětskými účastníky (cca 1 minuta jeden rozhovor). Pokud je to vhodné, tak natočit i rozhovor s organizátorem.
  • Natočit ohlášení redaktora do kamery např. „Pro Zprávičky Vilemína Králíčková, Pionýrská skupina Za plotem, Jahodnice.“
  • Kvalita zvuku musí být taková, aby bylo rozumět tomu, co lidé říkají. Je vhodné točit rozhovory z blízka (tzn. co nejblíže před obličejem, kde ještě kamera dokáže zaostřit obraz) a pokud možno v klidu (ne ve větru ani v hluku nebo při muzice). Je-li ke kameře možné připojit externí mikrofon, je to ta nejlepší volba.
  • Pozor na kvalitu obrazu, je třeba točit video ve vyšším rozlišení.
  • Video soubory by měly být ve formátu MPG4, AVI, MOV.
  • Z reportáže by mělo být vidět a slyšet, že se jedná o pionýrskou akci.
  • Před odesláním obrazového materiálu je nutné zkontrolovat, zda odesíláme opravdu to, co chceme prezentovat na veřejnosti – pěkný obraz podkreslený nevhodnými výrazy není úplně to nejvhodnější.

Pokud se chcete dozvědět o tom, jak natočit reportážní video o pionýrské akci a třeba si i jedno takové zkusit natočit, na Kamínkách je pro vás připravena dílna, které se zúčastní přímo zástupce z ČT 😀 ze Zpráviček. (ještě upravíme podle toho, jak to dopadne)

A teď už jenom s chutí do toho, ať se o Pionýru více ví. Vždyť bez vás, lidí přímo v oddílech a skupinách, Pionýr znamená (a dokáže) jen málo…

Anna Nováková, Mirka Tolarová

Sekce PR a propagace