Náměty k zamyšlení a vyzkoušení

Družiny

mohou být impulsem pro rozvoj oddílu. V Pionýru byly dříve běžné, i v současnosti fungují v některých našich oddílech (a třeba i u skautů). Jsou jednou z cest, jak podchytit přirozené členění každého kolektivu.
Navíc mohou být srozumitelným odlišením mezi oddíly a zájmovými kroužky.

Co je pionýrská družina

  • Ustálená skupinka dětí, vedená „dítětem“ 15+, případně instruktorem. Osvědčená velikost je od 5 do 10 členů.

…a k čemu slouží

  • Podporuje seberealizaci dětí a rozvíjí jejich aktivitu, iniciativu (nikdo se neveze), samostatnost, tvořivost…
  • Učí děti spolupracovat i bez autority vedoucího. Pomáhá rozpoznat a rozvíjet individuální role v týmu.
  • Je příležitostí pro aktivity mezi schůzkami oddílu.

Činnost družin

  • Vždy musí platit zásada, že družina je součástí oddílu, nenahrazuje ho. I náplň činnosti družin vychází z programu celého oddílu.
  • Samostatné aktivity mohou probíhat na oddílových schůzkách i mimo ně. Je však nutné je pečlivě vybírat podle věku i zájmů dětí (a pozor na bezpečnost!).

Vedoucí družin

  • Vedoucí družiny je klíčová postava. Musí mít respekt, nápady, iniciativu a dokázat strhnout ostatní.
  • Dostává příležitost rozvíjet své vůdčí schopnosti. Vedoucímu oddílu tak družiny pomáhají i s výchovou pomocníků a nástupců.
  • Dle stanov mu musí být alespoň 15 let. (Pokud ale družiny pracují jen v rámci schůzek pod dohledem vedoucího oddílu, může být jejich neformálním „vedoucím“ i mladší dítě.)
  • Vedoucí družiny musí vždy mít jasnou podporu vedoucího oddílu, aby mohl mít přirozenou autoritu u členů.

Co já jako vedoucí oddílu?

I když vám družiny (hlavně zpočátku) moc práci neulehčí, ani není potřeba se bát, že oslabí vaši úlohu. Vedoucí musí dál vést celý oddíl, pracovat individuálně s vedoucími družin i dohlížet na samostatnou činnost družin.

Vložená energie se ale vrátí v obohacení činnosti, výchově nástupců a dalších možnostech individuálního rozvoje členů.

„Odborky“ neboli odznaky odbornosti

Jestli hledáte nové možnosti, jak posunout činnost oddílu o krok dál, zkuste uvažovat o dětských „odborkách“. Sice již v Pionýru nemáme jednotný ucelený systém odborností, o to větší je ale prostor pro vaši tvořivost.

Ze zkušeností je ověřeno, že odznaky odbornosti, jsou pro děti hodně motivační a mohou výrazně přispět k jejich osobnímu rozvoji ve zvolené oblasti (ať už jsou tyto oblasti obecnější – jako kuchař, fotograf apod. – nebo si vymyslíte nějaké své ryze oddílové).

Více informací (byť v pracovní podobě) najdete také na Servisu Pionýra: Ke stažení / K náplni činnosti / Rozpracované a nedokončené náměty