NÁJEMNÍ SMLOUVA NENÍ JEN PAPÍR

Nájem je slovo všeobecně velmi známé, až mnozí mají za to, že naprosto přesně vědí, co obsahuje a že ideálním zdrojem nájemních smluv je internet. Stačí „zagooglit“, stáhnout, drobně upravit a smlouva je na světě. Stejně postupoval Ondra, vedoucí pionýrské skupiny, při přípravě letního tábora. S majitelem se dohodl, nájemné bylo téměř symbolické, smlouva nezabrala ani ¾ stránky a nájemné bylo zaplaceno při podpisu. Tábor proběhl ke spokojenosti nejenom dětí, ale i všech zúčastněných a pomyslnou tečku udělal zápis do kroniky.
Asi po 14 dnech obdržel ovšem Ondra od pronajímatele dopis, obsahující požadavek na náhradu škody 4000 Kč za podupáním jetelového pole navazujícího na pronajatou louku a za úklid louky, kde zůstala, zřejmě v nevysloveném očekávání příštího tábora, hromada palivového dříví a zbytků stanových podsad, které dosloužily. Ondra reagoval obratem, zorganizoval brigádu a společně s vedoucími a staršími dětmi nejbližší víkend pozemek vyklidili, ale podupanému jeteli již pomoci nebylo. Alespoň se podařilo snížit požadavek majitele na 2000 Kč, které nezbylo než zaplatit. Marné bylo vysvětlení, že v poli již byla v době příjezdu, podle dětí, vyšlapaná „stezka“ a že to byla nejkratší cesta do vesnice. Pronajímatel reagoval tím, že pole s jetelem každý rozumný člověk přece obejde. Tak se Ondrovi a celé pionýrské skupině dostalo poučení, že nájemní smlouva, ve které je označen jen pozemek, doba nájmu a nájemné, není zcela ideální.
Další letní tábor, samozřejmě již na jiném místě, se konal na základě smlouvy sestavené po poradě s právníkem. Kromě označení smluvních stran, označení pozemku, nájemného a doby konání, smlouva nově mj. obsahovala:

  1. Přílohu v podobě plánku pronajímané louky a sousedících pozemků (lze získat na internetu a překreslit);
  2. na příloze bylo vyznačeno, v kterých místech se budou nacházet stany, latríny a umývárna;
  3. kde lze na pozemku parkovat;
  4. kudy vede přístupová cesta pro pěší a kudy pro motorová vozidla;
  5. kde bude hlídkový oheň a kde bude místo pro táborák;
  6. na které pozemky je vstup zakázán (to pak vyřešili při stavbě tábora improvizovaným oplocením ze sloupků a lana);
  7. že palivové dříví, které nebude v průběhu tábora spotřebováno, může zůstat na místě s tím, že je spotřebuje pronajímatel pro svojí potřebu;
  8. a že po skončení tábora je třeba pozemek vyčistit, k čemuž pronajímatel, který byl hospodařícím zemědělcem, zapůjčil mnohé hrábě.
    Tábořiště bylo vráceno přesně v souladu s tím, jak bylo dohodnuto, a majitel, nadmíru spokojený, nabídl louku i pro příští rok. A tak tam Ondra i jeho skupina letos pojedou již popáté. Nájemní smlouva je tedy základ užívacího vztahu a dobrá nájemní smlouva je základem dobrého vztahu. Pokud chcete příklad nájemní smlouvy pro inspiraci, nepřehlédněte únorové vydání Tu-ňáka.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra