Nadčasovost

Výsledek obrázku pro politika je svinstvo soudruhu prokurátoreZpráva o úmrtí Pavla Kantorka mne zaskočila. Ostatně jako vždy podobné zprávy dokážou, protože skutečnost, že jsme lidé smrtelní, si obvykle uvědomíme, až když k tomu dojde. Knížek s Kantorkovými vtípky mám několik a na různých místech výstřižky s jeho obrázky. A nikdy ovšem nezapomenu na asi první, který jsem si zapamatoval: Vězeňská cela, v níž jsou dva vězňové, a jeden říká druhému: „Politika je svinstvo, viďte, soudruhu prokurátore!“ Čas mi přinesl poznání mnohorozměrnosti onoho vtipu. A tak jsem si začátkem letošního srpna znovu hluboce uvědomil nadčasovost Kantorkových vtípků, jeho laskavost a nadhled, i jednoduchou linku kresby…

Když se proto probírám obrázky, na nichž – nedlouho před svoji emigrací v r. 1968 – znázornil (tehdejší) zákony pionýrů, vnímám jejich stálou platnost ve vnitřním sdělení. Cítím z nich, že naše ideály i práce, jakkoli ji provázejí i smutné zprávy a nezřídka nezdary, je neměnnou hodnotou – protože dobrovolně se rozdávat jiným je statkem nad jiné cenným a vzácným. P. Kantorek znázornil před padesáti lety něco, co (přes proměny času, prostředí i lidí) má stále myšlenkovou sílu. A z toho mi plyne, že celá pionýrská idea je nadčasová a přes mnoho změn je hodnotou možná někdy někým zpochybňovanou, ale trvalou a s hlubokým smyslem.

Nesme proto pionýrské ideály i dále, nestyďme se za ně. A koneckonců neodříkejme se ani nadhledu, který provází tvorbu Pavla Kantorka. Je osvěžením a pomáhá překonávat nízkost.

Martin