Pro vedoucí: Na svátky kolem jednoho stolu

Jistě znáte tradici, že kolem vánočně-svátečního stolu se scházejí celé rodiny. Nabízí se zkusit tuhle tradici využít i v životě oddílu či celé pionýrské skupiny. Nestojí až tolik úsilí, jak se může zdát, a přitom může jít o příjemné chvíle.

Myšlenku lze obměňovat různými způsoby. Pokud jste zatím žádný nezkusili, nabízíme několik tipů, neboť jde o tradici na řadě našich pionýrských skupin užívanou. Někde se totiž scházejí vedoucí, instruktoři a přátelé pionýrské skupiny i s rodinnými příslušníky – a svým ovzduším jde nezřídka o úplné jiné setkání, než bývají ta běžná, často především pracovní.

Přívětivé bývají i tvořivé akce, například Adventní dílny či dílničky, kam si mohou děti i s maminkou, babičkou či taťkou přijít a zkusit si něco vyrobit. Materiál se dá zajistit a námětů je na našich vzdělávacích akcích (například Kamínkách) nebo třeba ve výchovných programech Výpravy za poznáním dost a dost.

Mnoho oddílů má zase dobré a hezké zážitky z vánočních setkání, na která zvou i rodiče (případně s dalšími sourozenci). Může to být setkání u stromečku, ale nemusí jít o akci s velkým obdarováváním. Spíše o ochutnávání, přinesou-li hosté i účastníci „pár“ kousků cukroví. J Především však jde o přátelské setkání – což je nejvlastnější naplnění v úvodu zmíněné tradice. Okoření-li se promítáním fotek, vzpomínkami na akce a současně i pozvánkou na všechny budoucí, jde o krásné a také užitečné chvíle. Uvažujeme-li totiž trochu pragmaticky, podobné utužení vztahů se vám může v dobrém vrátit, až budete například od rodičů potřebovat s něčím pomoct.

Jakou zkušenost máte vy?

Martin