Na návštěvě ve Finsku

Olomoucko-zlínští pionýři byli po dvou letech opět na návštěvě Pinskut – finských pionýrů. S čím jsme se po jedenácti srpnových dnech vrátili?

pinskulogo2Jaké problémy dnes řeší finští pionýři? Zjistili jsme, že je to skoro stejné, jako u nás, jen někde jsme v řešení o malinko dál. Hledají, co je sjednocuje, a jako jeden ze sjednocujících momentů vidí práci s výchovnými programy Výpravy za poznáním, které jsme jim před dvěma lety přivezli. Požádali nás, abychom jim do jejich podzimního čísla časopisu poslali naše zkušenosti z oddílů.

Řeší otázku spolupráce krajských organizaci, pořádání společných akcí, vzájemnou výměnu zkušeností. Kraje jsou tam mnohem větší a mnohem vzdálenější jeden od druhého, spolupráce je tak výrazně problematičtější a kraje mají obrovskou tendenci k atomizování spolku.

Usilovně pracují na novelizaci vzdělávacího systému a hledají něco, čemu u nás říkáme „průvodcování“. Nadšeně uvítali možnost se i tady inspirovat našimi zkušenostmi i záměry.

Potýkají se s nedostatkem dobrovolníků, kteří by se věnovali dětem v oddílech, s dopady ekonomické krize, s pomalým, ale setrvalým poklesem členů.

Mají smělé plány, spoustu nadšení, nové vedení, nový název a krásné moto – ZKUŠENOST – ZÁBAVA – SPOLEČNĚ, které ve své činnosti i plánech do budoucna naplňují. Vloni oslavili 75 let své činnosti a své problémy berou jako velkou výzvu.

Darina Zdráhalová