Na kus řeči s Alešem Sedláčkem

S předsedou České rady dětí a mládeže jsme se bavili například o tom, jak se ve spolcích během září rozbíhá činnost, co dalšího je v posledních dnech v ČRDM aktuální, a dostali jsme se i k tématu rovných příležitostí.

Po letních prázdninách jsme rovnýma nohama skočili zpátky do podivné doby doporučení, omezení nebo dokonce zákazů. Jak se s tím spolky vyrovnávají? Rozbíhá se činnost?
Když zmiňuješ letní prázdniny, tak jsme dělali takové šetření, jak vlastně dopadly tábory, a nakonec se nepotvrdily naše obavy. Někde byl pokles, jinde zase nárůst nebo trošku jiný typ aktivit, ale celkově byly počty táborů i jejich účastníků podobné jako loni.
No a co se rozjezdu činnosti týče, tak mi pořád chodí požadavky, abychom vyjednali nějakou regulaci přímo pro náš typ aktivit, ale já se tomu usilovně bráním. Naše činnost není nijak zákonem definovaná, takže se na ní jakákoli regulace těžko váže. Takže třeba vyjde pravidlo pro školy, že nemusí ve třídách dodržovat rozestupy, a hned mi lidi píšou, že to chtějí v klubovnách taky. Pak ale školám zakáží akce o víkendech, a zase mi píšou, že tohle ale nechtějí. Všechno se to tak rychle mění, že než bychom si definovali nějakou úpravu, která by postihla všechny druhy naší činnosti, okolní situace už bude zase úplně jiná. Proto pořád říkám, držme se obecné regulace a hledejme paralely, které umíme vysvětlit a stojíme si za nimi. Například pokud je možné být ubytovaný v hotelu a spát bez roušky, totéž by mělo být možné třeba v chatce nebo stanu. Jiná věc je spaní ve třídě, kde by jich bylo třicet. A tohle už musí každý vedoucí vyhodnotit sám, žádná regulace nepostihne úplně všechno. Navíc každý přesný předpis může způsobit drobné křivdy, jako když při táborech mi někteří psali, jak měli skvěle ošetřená všechna mimořádná opatření, roušky, štíty, dezinfekci, ale dostali od hygieny pokutu, protože neměli třeba o dva kohoutky na mytí méně, než říká vyhláška. Proto jsem pro volnější pravidla, která umožní organizacím a vedoucím uvážit konkrétní podmínky na jejich akcích.

A co ostatní spolky a jejich aktivity, spíš se rozbíhají, nebo naopak vyčkávají? Jde to nějak celkově shrnout?
Podle toho, co my víme, tak spolky se rozjíždějí, schůzky se konají. Maximum aktivit se přesouvá ven, což teď naštěstí počasí umožňuje. Plánují se akce třeba na podzimní prázdniny, i když v organizacích je cítit nejistota. Mají zamluvené ubytování, koupené jízdenky… Hledají se záložní řešení. Já mám třeba s oddílem naplánované putování v Nízkých Tatrách, no a když nebude možné jet na Slovensko, vystoupíme dřív a budeme na Moravě. Jako krajní alternativu vidím různé elektronické nástroje. Z organizací, kde to zkoušeli, je odezva vesměs taková, že to sice nějak zafungovalo, je to lepší než nic, ale nedá se na tom dlouhodobě stavět, osobní setkávání se tím nedá nahradit.

„Jsem pro volnější pravidla, která umožní organizacím a vedoucím uvážit konkrétní podmínky na jejich akcích.“

Co dalšího je teď právě v ČRDM aktuální?
Právě teď spolupracujeme s organizátory CVVZ a připravujeme tam nějaké programy. Jeden se bude týkat provázání formálního a neformálního vzdělávání. Budeme tam ukazovat příklady dobré praxe z projektu podpořeného Operačním programem Věda, výzkum a vzdělávání, na kterém spolupracuje také Národní institut dalšího vzdělávání. Už v tuhle chvíli jsou tam ze strany zapojených organizací dost zajímavé výstupy a náměty.
Budeme také prezentovat mezinárodní projekt, ve kterém zkoumáme, jak se liší hodnotové ukotvení lidí, kteří byli nebo stále jsou členy organizací dětí a mládeže, ve srovnání s těmi, kteří jimi neprošli. Tam už proběhl první sběr dat, tak jsme sami zvědaví, jaké budou výstupy.

Zaslechl jsem taky něco o oddílových webech.
Ano, připravujeme šablony, kde si bude moct každý snadno vytvořit web. Jsou připravené tři domény nasoddil.cz, oddilovyweb.cz, mujspolek.cz, kde půjdou zakládat i domény třetího řádu, jako například stopari.nasoddil.cz. Kromě obecných šablon si tam organizace můžou nahrát i svoje, takže když si někdo při registraci na lebedahosting.cz zvolí, že patří například k Lize lesní moudrosti, nabídnou se mu kromě těch obecných i šablony právě pro ligu. Celé je to navíc propojené i s aplikacemi Google, takže se tam promítá například Google kalendář, fotky nahrané do dané složky na Google diskuse můžou rovnou zobrazit ve fotogalerii a podobně. Půjde tam přidat i vlastní doménu nebo využít hosting pro už hotové stránky. Cílíme tím hlavně na lajky, kteří si s webem vůbec nerozumějí, aby měli něco, co si dokáží nastavit pár kliknutími. Aktuálně řešíme, aby to umělo například i přihlašování na akce.

A co nějaké změny v tradičních plánovaných akcích?
Pro letošek jsme zrušili slavnostní předávání cen Přístav a přesuneme ho na termín místo, kde bude případně možná i venkovní varianta.
Samozřejmě řešíme i 72 hodin, ale tahle akce proběhne, možná s nějakými operativními úpravami, ale bude. 🙂

„Vlastně není třeba hledat speciální příklady. Činnost spolků našeho typu je cenově nejdostupnější a některé rodiny si jiné aktivity prostě nemůžou dovolit.“

V tomhle vydání se věnujeme také tématu rovných příležitostí, tak se chci zeptat na nějaké zajímavé příklady, co v téhle široké oblasti spolky ČRDM dělají.
Vlastně není třeba hledat speciální příklady. Činnost spolků našeho typu je cenově nejdostupnější a některé rodiny si jiné aktivity prostě nemůžou dovolit. Toho organizace samozřejmě dosahují dobrovolnou prací a využíváním různých dotací, grantů, darů. Má to i přidanou hodnotu v prezentaci činnosti, protože ti donátoři samozřejmě chtějí, aby jejich dar byl vidět. A organizace mají lepší pozici, když je každý zná a ví, že skutečně dělají něco smysluplného. Když publikují výroční zprávy a celkově jsou transparentní.
Je i řada příkladů, kdy organizace vycházejí naproti různým ohroženým skupinám. Tradiční příklad je třeba oddíl neslyšících v Junáku nebo tomíci z Hronova, kde je stacionář pro postižené, a oni je berou na vodu, do bazénu. A samozřejmě se tím sociálně posouvají i ty ostatní děti z oddílu. Na poslední ceně Přístav zazněl krásný příklad nevidomého kluka, který chodí do běžného oddílu, a jeho tatínek říkal, že mu to dalo úplně nejvíc, pozvedlo sebevědomí, dodalo odvahu.
V ČRDM je i řada organizací, které jsou na tuhle oblast přímo zaměřené, abych zmínil několik příkladů, tak třeba Letní dům se věnuje dětem z dětských domovů, Kolpingovo dílo například pomáhá lidem se závislostí, Život trochu jinak na svých akcích propojuje lidi s postižením a bez něj, Harmonie těla a ducha se věnuje dětem s různými druhy postižení anebo také dětem z Klokánků a dětských domovů. Ale to je jen pár příkladů, na adam.cz taky docela častopíšeme o podobných aktivitách.
Kromě toho se snažím taky být aktivní Výboru pro práva dětí, kde se řeší věci jako dětský ombudsman, práva dětí v ústavní péči a další.

ptal se Jakub