MOST 2018

Mobilizovat. Organizovat. Sdílet. Tvořit.

O víkendu 7. až 9. září se v Mladé Boleslavi setkalo přes šest desítek pionýrů, aby společně naplnili všechna slova tvořící v titulku rozvedenou zkratku MOST. Byla to skutečně zajímavá sestava, kterou tvořili členové orgánů Pionýra, štábů, pracovních skupin, zástupci krajských výkonných výborů nebo prostě zájemci o některé z probíraných témat. A jaká že témata to byla?

V sobotu byla hlavní část programu otevřena společnou debatou o oslavách 30. výročí obnovení samostatného Pionýra. V průběhu dne pak všichni ještě vyplňovali dotazník, ve kterém se vyjadřovali ke konkrétním námětům na aktivity, jež by měly být součástí oslav.

Poté se osazenstvo rozdělilo na tematické skupiny, které se zabývaly například náplní činnosti, hospodařením, komunikací a organizací anebo mezinárodními aktivitami. Tyto skupiny se v průběhu dne různě prolínaly, rozdělovaly a zase spojovaly, protože mnozí z přítomných se chtěli zapojit do více oblastí.

V neděli se osazenstvo částečně proměnilo a rozdělilo na dvě skupiny. Tu první tvořili pionýři, kteří pracují s RISPem a měli zájem debatovat o tom, jak by měl pionýrský registrační systém fungovat v budoucnosti. V druhé pak byli hlavně správci internetových prezentací krajských organizací a pionýrských skupin, kteří se chtěli blíže seznámit s pionýrskými webovými šablonami.

Celému setkání i jeho výstupům se budeme podrobněji věnovat v říjnovém vydání Mozaiky.

Jakub