Mise – tajné bunkry

Chcete zkusit opravdu napínavou bojovku? Tajné bunkry jsou hra pro týmy – když jsou alespoň tři, je napínavější a takticky zajímavější. Týmy mají za úkol najít, obsadit a střežit bunkry vyznačené (nenápadně, např. celtou) v hrací ploše. Bunkrů musí být minimálně o 1 více než jednotek a u každého musí být vysílačka. Pomocí té týmy na výzvu hlásí, že bunkr je „jejich“.

Potřeby: vysílačky, papírové koule nebo airsoftová výbava, bunkr – označení, rozlišováky, hodiny, krepák na označení ozdravovny.

Průběh hry

Hráči se pohybují ve vytyčené oblasti a snaží se najít a obsadit jednotlivé bunkry, čím více tím lépe. Pokud najdou obsazený bunkr, snaží se jej dobýt a dále udržet na co nejvíce hlášení vysílačkou. Výzvy k hlášení se ozývají v pravidelných intervalech, např. po 5 minutách z vysílačky u každého bunkru. Kdo je nejblíže, potvrdí přijetí signálu a hlásí název své jednotky. Za každé takové hlášení se jednotce přičítají body.

Hlášení na vysílačce není u všech ve stejnou dobu, interval 5 minut je stejný, ale každý vysílač se poprvé ozve v jinou dobu, první v 0:00:00, druhý v 0:01:00, třetí v 0:02:00… Rozdíl může být i větší.

Důležitá je volba taktiky a rozdělení týmů na menší skupinky (bunkrů je více než jednotek), proto je dobré dát jednotkám alespoň 10 minut před začátkem hry na domluvu.

Dvě možnosti hry

Se zbraněmi
Po nalezení stanoviště se jej jednotka snaží bránit. Pokud se týmy střetnou, tak každý, kdo dostane zásah, se přesouvá na ozdravovnu (místo uprostřed hrací plochy), zde jsou umístěné hodiny, každých 10 minut se hráči vrací do hry – tedy ne 10 minut poté, co na ošetřovnu dorazí, ale vždy v celou deset, dvacet, třicet…(interval může být samozřejmě jiný).

Beze zbraní
Stejně efektivně lze hrát hru s papírovými (hadrovými, …)koulemi, na začátku jich každý dostane př. 5, nesmí jich mít u sebe více, při zásahu odchází opět na ošetřovnu a čeká na čas – zde je lepší volit kratší interval (cca. 5 minut). Během přestřelky koulemi může hráč používat i koule cizí, jen nesmí mít najednou více než 5 koulí, pokud nějakou ztratí, má jich méně, ale časem, např. při další přestřelce, může zase doplnit.

Co hra rozvíjí: taktiku, spolupráci, plánování, přizpůsobování situaci.