Mezinárodní tábor v Británii

V roce 2020 se uskuteční další mezinárodní tábor IFM-SEI tentokrát pořádaný britskou organizací Woodcraft Folk ve dnech 1. až 10. srpna v Kent Country Showground. Bude zaměřený na děti do 12 let a jeho hlavním tématem je mezinárodní přátelství a solidarita.

Případné zájemce o účast upozorňujeme na možnost získání dotace MŠMT na zahraniční výjezd, podmínky naleznete v požadavcích na přímé projekty (viz web Pro členy – dotace – aktuální informace). Speciálně však upozorňujeme, že dotaci je možné poskytnout pouze zúčastněným členům spolku ve věku 10 až 26 let. Termín dodání podkladů na Pionýr je 30. 9. 2019.

Pokud máte nějaké další otázky, neváhejte kontaktovat Annu Mindlovou na adrese: anicka@pionyr.cz, 773 774 194.

@cgcamp2020

commonground2020

cgcamp2020