Malá obsahová konference

Koho to vlastně dnes zajímá? Krajské konference měly v jarních měsících probírat palčivé problémy spolku. A ejhle, palčivé problémy spolku se optikou dneška zas tak palčivé nezdají. Jsou ale hodny odsunutí?

Nemyslíme si to. Debaty na prvních dvou krajských konferencích ukazovaly, že jsme se s výběrem témat docela trefili, nikde jinde si to ale už neověříme.

Oblastní porady a krajské konference o činnosti se prostě ruší. Ne vše totiž půjde přesunout, to bychom ten podzim museli nafouknout.

Přesto se mi právě tento čas zdá pro debaty nad vybranými tématy dobrý. Všichni jsme zpomalili, společnost se zklidnila, svět okolo nás se ztišil. Máme čas na přemýšlení o věcech, které jsme dřív řešili poněkud povrchně.

Pojďte s námi diskutovat o dříve (a v budoucnu určitě opět) palčivých problémech spolku. O tom, co je to životaschopný oddíl a co potřebuje pro svůj rozvoj. O vzdělávání. O motivaci a odměňování dobrovolníků. O předávání zkušeností a spolupráci napříč generacemi. O akcích a soutěžích a třeba i o Výpravách za poznáním nebo o Odborkách.

Těžko se dnes setkáme někde na společných jednáních, pojďte si s námi povídat, přít se, navrhovat, obhajovat a naslouchat na „akce“, které jsme pro vás připravili na Přihlašovně. Nikam nepojedeme, otevřeme dveře jednotlivých „místností“ a tam budeme ve virtuálním prostředí debatovat. Jen prosím – na každém místě debatujme o tom, co je za dveřmi k diskusi připraveno. Všichni víme, že vše souvisí se vším a jedna oblast činnosti ovlivňuje druhou, přesahuje do ní. Aby debata k něčemu byla, nemůžeme uhýbat jinam. A chceme-li debatovat o tom dalším, máme najednou velkou výhodu – sami otevřeme druhé dveře a můžeme pokračovat.

Doufáme, že se na Přihlašovně sejdou všechny pionýrské generace, výměna názorů tam může být mnohem bohatší, než na plánovaných krajských konferencích. Tak chyťme pěkně po pionýrsku příležitost za pačesy a nenechejme Malou obsahovou konferenci v rámci jiných pandemických problémů zemřít.

Co potřebujete? Informaci o spuštění diskusí a přístup v roli uživatele webu. Tak prosím na skupinách umožněte přístup na web i všem instruktorům, všem, kdo ho mají mít a Horkými novinkami diskusi během dubna spustíme. Času na názorové rozepře i souznění budeme mít dost.

Darina