Malá obsahová konference se blíží

Tedy  zatím ne ta republiková, ale už po Vánocích začnou ty krajské. A tak je třeba se už teď na krajích zamýšlet, jak s nimi naložit, čím je zaplnit. O celostátních tématech jistě mnozí už četli, jsou ostatně k dispozici na webu, ale stejně jako u minulé konference i tady bude dán prostor krajům. Tady mohou kraje společně diskutovat o celorepublikových problémech a k tomu i o tom, kde právě tenhle kraj tlačí bota. No a samozřejmě se pak nabízí možnost povídat si o tom, jak problém řešit. Při debatách o celospolkových otázkách tak můžete mimoděk vyřešit svůj problém, jen je třeba se na krajské konference připravit. I když na každou z nich přijede někdo z obsahové komise, není záhodno se spoléhat, že to bude on, kdo vaši konferenci „zachrání“. Tito lidé jedou naslouchat, zjišťovat, čím by bylo možno ještě celostátní témata doplnit, kde už na mnohé otázky mají řešení, a taky bude zvát všechny, kdo chtějí přiložit ruku k dílu, aby na MOK přijeli. Ale o čem se budete na krajích bavit, záleží jen a jen na krajských radách, které budou akci připravovat.

Přeji vám hodně kreativních lidí a dobrých nápadů.

Darina