Literárky jsou vyhodnoceny

Literární soutěž Pionýrského Sedmikvítku pro rok 2019/2020 má své vítěze. Čtyřčlenná porota posuzovala celkem 43 prací, které byly do soutěže zaslány od pěti subjektů ze tří krajů. Nejúspěšnějším vysilatelským subjektem byla Jihočeská krajská organizace Pionýra, kde tři ze šesti zaslaných prací získaly umístění (2x 1. místo a 1x 2. místo). Nejvíce soutěžních prací zaslala Pionýrská skupina Zborovice – bylo jich 21, což je téměř polovina všech soutěžních příspěvků. I pro tento ročník bylo zvoleno jednotné téma, tentokrát to byla Pionýrská chemie. A komu se s prvky z naší chemické tabulky povedlo pracovat nejlépe? To si přečtěte na následujících řádcích.

Poezie
Do této soutěžní oblasti bylo zasláno celkem sedm prací od tří soutěžících. Nejvíce porotce oslovil Jakub Valenta z Jihočeské krajské organizace Pionýra se svou básní, kde poukázal na hrozbu přetechnizovaného světa a možné následky pro společnost. Druhé místo obsadila Adéla Štolfová z Pionýrské skupiny Zborovice a třetí místo Nikola Kýzlová z Pionýrské skupiny Dravci, kterou do soutěže vyslala Ústecká krajská organizace Pionýra.

Budoucnost lidstva
Jakub Valenta (PS Čestice–Podlesáci)

Budoucnost lidstva je to, co bude,
znečištění odpadem a technika všude.
Karel Čapek, ten to věděl,
dobře nám to předpověděl.

Viděl všude roboty, počítače,
tablety a rakety.
Ta myšlenka se mu líbila,
trochu ho však zděsila.

Otázku si položil:
„Může robot ublížit?“
Varoval nás před hrozbou
a skončil jednou prosbou.

Prosím, pane robote,
omezte své působení,
ponechte nám lidské dění!
Ať si spolu povídáme,
techniky tu méně máme
a o to víc se objímáme.

Próza
Ve dvou kategoriích porotci posuzovali celkem devět prací od osmi soutěžících. V kategorii C, kde soutěží děti do 12 let, získal první místo Petr Kvěch z Jihočeské krajské organizace Pionýra. Druhé místo obsadil Matouš Kytlica a třetí místo Jan Šiška, oba ze Základní školy Komenského v Kroměříži.
Ve věkové kategorii D obsadila první místo Kristýna Janscheová z Pionýrské skupiny Dravci, kterou do soutěže vyslala Ústecká krajská organizace Pionýra. Na druhém místě skončil Jan Zábranský, jehož práci zaslala Jihočeská krajská organizace Pionýra, a třetí místo obsadila Beáta Nováková z oddílu Mláďata ze Zborovic.

Komiks
Do této oblasti bylo zasláno nejvíce soutěžních příspěvků – 27 prací od 25 soutěžících. V této oblasti byly zastoupeny i dvě nejmladší věkové kategorie. A jak dopadlo hodnocení porotců? V nejmladší věkové kategorii uspěli Jakub Novotný, Dominik Štěpánek a Šimon Pospěch z pionýrské skupiny Zborovice. V kategorii B (8–9 let) se na prvním místě umístila Adéla Mikulenková z PS Zborovice a druhé místo osadila Viktorie Žohová z oddílu Zárybáci, který pracuje při 2. pionýrské skupině Julia Fučíka Kroměříž.
Nejvíce soutěžních příspěvků se sešlo ve věkové kategorii C (10–12 let), kde první místo obsadila Emílie Zdeňka Kalenda z PS Zborovice, druhé místo patří Marii Škrabalové ze ZŠ Komenského Kroměříž a třetí místo Lence Dostálové opět z PS Zborovice. V Kategorii D bylo uděleno první místo Ditě Novákové z oddílu Mláďata z PS Zborovice.
Soutěžní ročník 2019/2020 je uzavřený, diplomy a odměny míří k oceněným soutěžícím, kterým k jejich úspěchu blahopřejeme. Výsledkovou listinu a bližší informace najdete na sedmikvitek.pionyr.cz.

A jedeme dál. Před námi je nový ročník a už teď se pořadatelé z Olomoucko-zlínské KOP těší na soutěžní příspěvky, které budou na téma Planeta, na které žiju.