LATA – Jak vést k dobrovolnictví dospělé?

Odpovídala: Lenka Medalová

Jak získáváte dospělé dobrovolníky?
Zájem o dobrovolnictví, resp. o program realizovaný v Latě stále trvá a dá se říct, že dobrovolníky získáváme stále podobným způsobem, větší důraz nyní klademe na externí komunikaci. Nicméně profil dobrovolníka se za uplynulé roky změnil, a tak spíše narážíme na změny v životním stylu a charakteru generace (větší zátěž a méně volného času, zaměření na seberozvoj) a je proto třeba uvažovat i o dobrovolnickém programu samotném a potenciálních inovacích.

Máte nějakou osvědčenou metodu pro jejich motivaci, aby u dobrovolnické činnosti vydrželi a neodcházeli?
S dobrovolníky udržujeme úzký vztah prostřednictvím pravidelných schůzek a rozhovorů, dostávají pravidelnou zpětnou vazbu a vždy na závěr roku je oceňujeme. Dobrovolnictví v Latě je věkově ohraničeno na 18–30 let (z důvodu zachování vrstevnického principu) a věkový průměr je zhruba uprostřed. Pozorujeme čím dál více charakteristiky generace Z, které odráží jak motivaci, tak schopnost být dlouhodobě zapojen, a v současné době se snažíme na tato specifika adaptovat. Pokud jsme tedy měli osvědčenou metodu, je možné, že budeme muset spíše testovat nové přístupy.

LATA: je pražskou neziskovou organizací, která se své činnost věnuje již 25. rokem. Vznikla z nadšení studentů a jejich tehdejšího profesora Doc. PhDr. Oldřicha Matouška jako unikátní program pro ohroženou mládež, založený na principech mentoringu, v němž dobrovolníci pomáhají svým mladším vrstevníkům. Kromě původního programu v současnosti poskytuje také konzultace pro rodiče a pořádá rodinné konference.