Kulturní fanda se hodí

V zářijové Mozaice jsme začali náš seriál k Odborkám a představili odbornost Fotograf. Druhý v pořadí, s kým se v našem seriálu seznámíte, je Kulturní fanda.

Představte si, jaké by to bylo, kdybychom všichni byli univerzální a uměli všichni všechno stejně. To by asi byla dost nuda a život by nebyl žádné překvapení. Ale protože jsme různí a zajímají nás odlišné věci, stávají se z nás tak trochu specialisté a odborníci.

Ale co dělat, když za vámi přijde dítě z oddílu s nápadem, že by si rádo splnilo nějakou odbornost, a vy si nepřijdete dostatečně kvalifikovaní na to, abyste dítě procesem získání odbornosti provedli? Touto otázkou se sekce rozvoje výchovných programů zabývala na svých jednáních a také ji položila účastníkům setkání MOST (sekce činnost), které proběhlo na začátku září. Výsledkem je nápad na vytvoření „databáze“ odborníků, kteří by byli v rámci krajské organizace Pionýra schopni pomoci dětem celý proces v dané odbornosti projít. Poskytovali by jim podporu a konzultace například po mailu nebo po telefonu, případně by bylo možné uskutečnit setkání podobně zaměřených dětí. Co myslíte? Fungovalo by to? Napište nám na odborky@pionyr.cz, zda je podle vás realizace tohoto nápadu možná.

KULTURNÍ FANDA

V každém oddíle je někdo, kdo se stará o nástěnku, propagaci činnosti, vývěsku oddílu. Je fajn, když se o tuto oblast nemusí starat vedoucí, ale je to člen oddílu. Zapálený fanda kultury má přehled o programu kina či divadla, o výstavách, o možnosti výletů za kulturou. A když k tomu třeba hraje na nějaký hudební nástroj a stará se o oddílový zpěvníček, je o kulturu v oddílovém životě postaráno víc než dobře.

I. stupeň

 1. Jsem aktivní čtenář, alespoň 5x do roka představím v oddíle zajímavou knížku, připravím si pro ostatní soutěž, výstavku, besedu nebo představení dětských ilustrátorů.
 2. Připravím v oddíle literární soutěž.
 3. Sestavím a rozšiřuji oddílový zpěvníček.
 4. Mám přehled o kulturních akcích v obci a okolí, navrhnu návštěvu kina nebo divadla a představím ostatním film či hru, kterou jsem vybral.
 5. Seznámím ostatní s jednou kulturní zajímavostí v okolí.
 6. Navštívím sám nebo s oddílem výstavu.
 7. Zúčastním se sám nebo s oddílem soutěže Pionýrský Sedmikvítek.
 8. Připravím alespoň jednu oddílovou soutěž – literární, výtvarnou, foto – a udělám oddílovou výstavu.
 9. Pečuji aspoň půl roku o oddílovou nástěnku nebo vývěsku.
 10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. stupeň

 1. Jsem aktivní čtenář, jednou měsíčně představím v oddíle zajímavou knížku.
 2. Připravím v oddíle literární schůzku, sestavím alespoň tři literární kvízy pro využití v oddíle.
 3. Sestavím a rozšiřuji oddílový zpěvníček, doplním ho ilustracemi a akordy pro kytaru nebo notovým záznamem.
 4. Mám přehled o kulturních akcích v obci a okolí, po dohodě s vedoucím zorganizuji návštěvu kina nebo divadla a představím ostatním film či hru, kterou jsem vybral. Po představení navážu na další schůzce besedou nebo soutěží.
 5. Seznámím ostatní alespoň s pěti kulturními zajímavostmi v okolí, po dohodě s vedoucím zorganizuji návštěvu alespoň dvou míst v průběhu roku.
 6. Navštívím v průběhu roku alespoň tři různé výstavy, jednu z nich doporučím k návštěvě oddílu, vysvětlím, co výstava nabízí.
 7. Vysvětlím ostatním typické znaky jednotlivých forem umění, dovedu je zařadit do soutěží Pionýrského Sedmikvítku.
 8. Zúčastním se sám nebo s oddílem soutěže Pionýrský Sedmikvítek.
 9. Připravím alespoň jedno oddílové kolo některé ze soutěží Pionýrského Sedmikvítku.
 10. Pečuji aspoň půl roku o oddílovou nástěnku nebo vývěsku, podílím se na přípravě materiálů, kterými se oddíl prezentuje navenek.
 11. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

A je to venku

Odborky jsme představili na akci Fazole se vrací, která se konala o prodlouženém víkendu v září. Účastníci akce měli možnost se seznámit s obsahem jednotlivých odborek a mohli si vyzkoušet splnit i části jejich podmínek. Kdo ví? Třeba už teď někteří z nich vědí, kterou odbornost si vyberou.

Jestli i vy chcete o odborkách vědět víc, podívejte se na facebookový profil Pionýr official. Tam najdete odborky i otázky, na které bychom měli hledat odpovědi společně.


Jak jsou odborky rozdělené do jednotlivých oblastí podle Výprav za poznáním?
Člověk a společnost: Kuchař, Redaktor, Organizátor her
Příroda: Táborník, Ochránce přírody, Piokačer
Sport: Zdravotník, Sporťák
Technika: Fotograf, Kutil
Umění: Výtvarník, Kulturní fanda