KRASET 2018

KRAjské SETkání pionýrských oddílů máme zdárně za sebou. Již tradičně se uskutečnilo v listopadu v Základní škole Jaroměř-Josefov za účasti mnoha pionýrských oddílů z celého (nejen) Královéhradeckého kraje. Vše začalo pátečním příjezdem přihlášených oddílů. Na chodbách zněly pozdravy, staří známí se po roce opět potkávali, navazovala se nová přátelství. Školní chodby duněly kroky 140 dětských i dospělých účastníků. V pátek na všechny čekalo ubytování, večeře a trénink na vybíjenou a ringo. V sobotu ráno jsme se sešli ve velké tělocvičně na slavnostním nástupu. Přivítali jsme zúčastněné oddíly, představili rozhodčí, kteří celý den pískali zápasy ve vybíjené a ringu v obou tělocvičnách a mohlo se začít hrát. Turnaje se hrály ve věkových kategoriích 7–9 let, 10–12 let, 13–15 let (vybíjená) a 16–99 let (ringo) a zapojili se do nich téměř všichni účastníci KRASETu s výjimkou batolat a vedoucích, kteří dohlíželi na zdárný průběh akce. Ani ti, kteří zrovna nehráli, se nenudili. Ve škole byly připravené doprovodné aktivity jako herna deskových her, výroba domácího slizu nebo velká detektivní hra, kde úkolem hráčů bylo podle indicií a z výpovědi očitých svědků odhalit vraha. Sobotní den utekl jako voda a ani po večeři neměli účastníci volno. Trutnovští instruktoři z PS Bokouš připravili velký noční survival závod, který probíhal na josefovských promenádách. Do noci vybíhaly trojice závodníků osvětlené svítícími páskami a jejich úkolem bylo v co nejlepším čase proběhnout celou trať a na stanovištích speciálních jednotek splnit v časovém limitu dané úkoly. Kdo nebyl na trati, učil se v malé tělocvičně country tance pod vedením vedoucích z PS Vysočina Svitavy a pod taktovkou bluegrassové kapely Tak Co Band z Jaroměře. Do spacáků zaléhali účastníci pozdě večer a všichni velmi zmoženi celodenními aktivitami. Nedělní dopoledne již tradičně patřilo slavnostnímu nástupu a vyhlášení všech výsledků. A tak se vyhlašovalo, děkovalo, předávaly se odměny, poháry, medaile… A potom se uklízelo, loučilo a nezbývalo nic jiného, než ubezpečení se o účasti v dalším roce a cesta domů.

Na závěr se sluší poděkovat městu Jaroměř, MŠMT a Krajskému úřadu KHK za finanční podporu této akce, řediteli ZŠ Josefov a všem zainteresovaným zaměstnancům za vstřícnost a výbornou spolupráci, kolektivu školní jídelny za to, jak se o nás po celou dobu starali, rozhodčím za skvěle odvedenou práci, pořadatelům za připravenou akci a všem účastníkům za to, jací byli. KRASET 2018 je zdárně za námi, již nyní se těšíme na ročník další.

Ivana Vejvodová, Pionýr, z. s. – Královéhradecká krajská organizace