KRASET 2017

O víkendu 10. – 12. 11. 2017 se v ZŠ Vodárenská v Josefově uskutečnilo krajské setkání pionýrských oddílů, kterého se zúčastnilo 8 oddílů v celkovém počtu téměř 150 účastníků. Nižší účast oproti minulým ročníkům zavinil přesun původního termínu, ale nutno dodat, že tento počet účastníků byl dostatečný.

Během akce proběhl turnaj ve vybíjené pro kategorie 7–9, 10–12 a 13–15 let, dále pak turnaj v ringu pro kategorii 16+. Kromě sportovních zážitků čekaly na děti další aktivity – šifrovací hra, rukodělné činnosti (skleněná mozaika a stříhání papírových vloček), koncert basového kvarteta Bumblebass, netradiční lukostřelba, ukázka logické hry Quartino samotným výrobcem, herna deskových her, sobotní diskotéka, večerní úniková hra v podzemním komplexu… Právě poslední jmenovaná aktivita se do vzpomínek účastníků zapsala nejvíce.

Víkend byl samozřejmě také plný potkávání, prolínání, výměny zkušeností, navazování nových a utužování starých přátelství. Poděkování patří všem pořadatelům z PS Za Vodou a PS Bokouš, základní škole a spolku Ochránci památek Ravelin No. XIV za zapůjčení prostor a všem, kteří přijeli a akci si užili. Příští rok ahóóój!!!

Ivana Vejvodová
předsedkyně Královéhradecké krajské organizace

 


Únik ze smrtícího podzemí

Únikovka na KRASET 2017
Dozvěděli jsme se o tajném vládním programu Projekt Monarch, kde se údajně měly provádět pokusy na lidech. Mnozí z nás tomu úplně nevěřili. Byla to ale pravda. V naší sedmičlenné skupině jsme se vydali na průzkum. V podzemním komplexu jsme objevili velké množství dokumentů, které potvrdily naši teorii. V rámci projektu se někdo snažil o vytvoření vojáků bez citu a emocí. Toho chtěl dosáhnout pomocí šoků, popálenin, podstupováním vysoko/nízko frekvenčních zvuků. Následkem toho bylo velmi agresivní chování jedince. Jakmile však testované subjekty zemřely, odesílala firma příbuzným zprávy o smrti v důsledku neznámé choroby. Během našeho průzkumu jsme nalezli také několik fotografií „subjektů“. Na jedné z nich se zachoval popisek: „Elektrošoky zpočátku způsobovaly velké bolesti…, po nějaké době pacient již nic necítil…“

Když jsme se vraceli zpět z průzkumu, netušili jsme, že je komplex stále obydlen. Po ukončení projektu totiž doktoři odjeli a zanechali zbylé subjekty na pospas osudu. Ti se po našem spatření začali chovat velmi agresivně a neúprosně na nás zaútočili. Ven z komplexu se dostali pouze tři přeživší, ostatní zahynuli v jejich spárech.

Poutníci