Korunovační klenoty

Letošní výročí narození Karla IV. bylo i příležitostí ukázat korunovační klenoty… Právě o nich lze stěží pochybovat jako o symbolu. Ale o symbolu čeho?!? V republikánských Čechách hovořit o symbolu království? Není to totéž, jako mluvit o provazu v domě oběšencově?

Domnívám se však, že jen máloco – vyjma například Univerzity Karlovy – symbolizuje vážnost a význam naší minulosti jako korunovační klenoty… Nesporně jsou dokladem promyšlenosti, odkazují na krásu zlatnických technik či na um výrobců dávné doby. To jistě, ale jsou i něčím víc – jinak by se na ně nestály tisícihlavé fronty a lidé je nechtěli obdivovat – a přitom česká královská moc je již staletí minulostí, pro některé možná romantickou představou.

Co lidi láká a vábí ke korunovačním klenotům českých králů? Vyjmenovat celou soupravu, kterou tvoří: žezlo, Královské jablko, Svatováclavská koruna, Korunovační kříž a dále též Korunovační roucho a Svatováclavský meč (na fotce jsou jen první tři), dnes umí málokdo. Leckdo řekne – aby ne, vždyť jde o dnes dávno překonané odznaky moci… A přesto!

Ani republikánské zřízení – jakkoli stálo na odporu a negaci císařské a královské moci (a je tomu tak bezmála už o sto let!) – nezničilo tuto úžasnou památku. Naopak uchovává ji a pečuje o ni. Hýčká si tento ojedinělý soubor … symbolizující naši státnost, doslova zhmotňuje úctyhodnou minulost.

Proto i dnes, v době inflace všemožné symboliky, kdy se kdeco stává ikonickým zjevením a zaslouží rituální opěvování, jen dokud se ovšem nenajde nová modla – jsou české korunovační klenoty stálým národním symbolem, nad nímž se tají dech.

Martin