Komunikace tváří v tvář

V dnešní době nadužívané chaty, e-maily, SMS – versus osobní kontakt, mluva, pozorování, výměna názorů – jde o nezastupitelnou zkušenost. Schůzky, výpravy – jakákoli společná činnost děti (i nás) vybavuje jinak nezískatelnými zkušenostmi. Střežme si je a pěstujme je!

Jen si to představme: přijde SMSka doplněná smajlíky. Jak jim porozumíme? Chápeme smajlík jako ironický nebo jako upřímný dle toho, jak se nám zpráva jeví, co se nám prostě víc líbí (možná i hodí?). Rozhodně platí, že máme sklon vkládat do ostatních vlastní myšlenky a úmysly. Z různých významů textu si vybereme právě ten, který zrovna v tu chvíli naplňuje naši představu… (Co všechno to může přinést, je zbytečné rozebírat.)

Prostor pro zmiňovaný osobní výklad či domněnky je dán právě tím, že druhého v SMSce nebo e-mailu nevidíme. Elektronická komunikace totiž neukáže neverbální složku komunikace, ale ani tón či odstín hlasu, a přitom nezřídka není ani tak důležité, co druhý říká, ale JAK to říká. Sledování druhého či druhých a jejich bezprostřední odezva na náš projev totiž otevírá dveře k nezastupitelné výměně informací – umožňuje okamžitě reagovat na otázky, vysvětlit nedorozumění a znovu přijímat zpětnou vazbu. Účastníci komunikace tímto způsobem také získávají více informací pomocí gest, tónu hlasu, mimiky…

Zkrátka platí: chápání konverzace na internetu vypovídá víc o našem nevědomí (zjednodušeně: našich skrytých přáních, obavách, tužbách) než o druhé osobě. Ovšem život se (naštěstí) stále ještě nežije jen v kyberprostoru, a proto naučit se komunikaci přímé, nikoli v e-podobě, patří k nesmírně důležité součásti výchovy, na níž se podílíme. Začlenit jedince do společnosti, učit ho přirozeně si osvojit hodnoty, normy, chování, schopnosti a zvykat si na různé sociální role – je totiž pro praktický život nenahraditelné.

Martin


Pravidla osobního kontaktu:

  • věnujte člověku, se kterým komunikujete, plnou pozornost
  • aktivně naslouchejte
  • dávejte vždy upřímné, přímé a srozumitelné odpovědi
  • dejte partnerovi najevo, že informace, kterou se vám snaží zprostředkovat, je podstatná a že vás zajímá