SPECIÁL: KOMUNIKACE A SDÍLENÍ INFORMACÍ

ANEB KUDY V PIONÝRU BĚHAJÍ INFORMACE A JAK S NIMI UDRŽET KROK

Duben 2018, speciál – PDF

Stejně jako si lidstvo prošlo dobou kamennou, železnou či bronzovou, dnes se říká, že žijeme v době informační. Bez kamene či železa se sice pořád neobejdeme, ale je pravda, že s informacemi pracujeme víc, než kdy dřív – ať už v zaměstnání nebo ve volném čase.
Pionýr není žádná výjimka. Informací, které naším spolkem projdou, je opravdu hodně. Směřují někdy od Pionýra k jeho členům, někdy si je členové vyměňují navzájem, nějaké informace neustále vysíláme směrem k veřejnosti a také je přijímáme z okolního světa. Pro každý z těchto „směrů“, kterými u nás informace putují, máme připravené nástroje, jež nám pomáhají, aby komunikace byla nejen účinná (tedy aby si informace našla svůj cíl a její cesta nedopadla jako hra na tichou poštu), ale také pokud možno příjemná. Můžeme si to představit jako kufřík s nářadím, ze kterého si vždy vytáhnu ten kousek, který mi zrovna pomůže nejlépe.
A protože podstatná část tohoto pomyslného kufříku prošla v posledních měsících obměnou, nabízíme vám na stránkách tohoto speciálu shrnutí, co a jak můžete využívat.
Často se budeme zmiňovat zejména o internetové stránce „Pro členy“, které se nejen týkala většina změn, ale také se zde téměř vše v nějaké podobě potkává – náměty na činnost, organizační informace, odkazy, podklady ke stažení a mnoho dalšího.

Jakub

SPOLEČNÉ DÍLO

Hned v úvodu je potřeba zdůraznit jednu věc. Vše, o čem se na následujících stránkách dočtete, je společné dílo. A tak když vám například přijdou e-mailem Horké novinky, odeslal je sice konkrétní pracovník Ústředí Pionýra, ale dočtete se v nich třeba o akcích, které pořádají krajské organizace i pionýrské skupiny. Mozaiku sice vydává Pionýr
centrálně, ale je plná zpráv z činnosti oddílů a klubů (čili od vás), námětů na konkrétní aktivity (takže pro vás).
Obdobné je to s webem. Rubrika Inzerce je jen tak zajímavá a užitečná, jak je plná vašich inzerátů. Katalog nemovitostí vám při hledání ubytování pomůže tím víc, čím víc z vás do něj zadá informace, nabídka táborů a otevřených akcí bude vypadat poněkud pochmurně, když nebude zaplněná „k prasknutí“. I tohle je přece druh propagace, pro mnohé navíc daleko srozumitelnější než vzletné slogany a kampaně.
Zkrátka, na dalších stránkách se dočtete o věcech, ze kterých může mít každý z nás užitek, ale ten by měl být vyvážen onou pověstnou trochou přidanou do mlýna.