Kompetence není nadávka

Jeden čas a zejména ve školství, tudíž i mezi rodiči, bylo slovo kompetence něco mezi zaklínadlem a mantrou. Jeho přečasté opakování však nevedlo k soustředění, ale především k nadužívání, ale tím pádem i otrávenosti a nakonec k rozmělnění významu a znechucení z pojmu samotného. Takže nemá úplně J dobrou pověst…

Samo slovo kompetence za to však nemůže – ba navíc, má svůj význam i obsah. Proto bychom se k němu podobně macešsky chovat neměli, neboť nám – pro zvažování toho, co a proč v oddíle děláme či chceme dělat – může dobře posloužit.

Kompetence odráží vývoj dětí a napovídá, co v jednotlivých věkových kategoriích zvládat. Srozumitelně jsou tyhle znalosti, dovednosti nebo postoje popsány například v návodné a přehledné stránce pionyr.cz/inspirace/kompetence.

Podíváme-li se na ni, ocitneme se opět – mezi tolikrát vzpomínanými cíli, ty jsou zase provázány mimo jiné s tím, čemu ve Směrnici o hlavní činnosti říkáme pionýrská metoda (viz povídání na s. 16). V každém pádě nám to vše napovídá, proč provádíme s dětmi právě to, co provádíme, a ne jenom že „vyplňujeme čas“.

Dobrý oddíl jistě může fungovat i bez toho, že by všichni před každou činností hledali v přehledech, co zrovna dělat, abychom u dětí rozvinuli právě tu či onu kompetenci! To je pak totiž druhý extrém – kdy se z prostředku stane cíl.

„Glosami o kompetencích“ (na pokračování) se budeme pokoušet pobídnout k zahloubání či dokonce zasnění – aby sis i ty (vnitřně) a současně všichni společně ujasňovali, co je ve výchově důležité.

Martin