Komenského má skupina v názvu už 66 let

Tentokrát jsme vyrazili na návštěvu do Ostravy do klubovny PS J. A. Komenského. Kam také jinam, když právě v březnu připomínáme 430. výročí narození Učitele národů. Tato oddílová klubovna je trochu netradičně v prostorách Pionýra – budovy Bajkalská – prováděl nás Pepa Matoušek, vedoucí PS a šéf a správce Bajkalské.

Mít v názvu pionýrské skupiny jméno pedagogického velikána není běžné. Víš, Pepo, že jste jediná taková PS?

To je pro mě novinka. Ovšem název naší PS je historický, jmenuje se tak od svého vzniku v r. 1956, a třebaže se po roce 1989 objevily úvahy o přejmenování, nikdy k tomu nedošlo. Nepřišlo nám to důležité. Naši členové, děti i vedoucí, ale též rodiče vědí, že jsme PS J. A. Komenského. Navíc – proč přejmenovávat? J. A. Komenský je uznávaným člověkem, jeho výchovné zásady jsou stále aktuální, odvolávají se na ně i současní pedagogičtí odborníci. Ostatně, nahlédneme-li do Programu Pionýra, i tam se Komenského myšlenky promítají, ne?

Nakousl jsi rok 1956…

To je datum narození skupiny. Její vedoucí se stala Alena Boháčová, později Paníková, která byla přede mnou jedinou vedoucí PS. Funkci jsem od ní přejímal až já. Ona byla duší pionýrské skupiny dlouhá desetiletí, takže historie PS je spjatá s jejím jménem a patřila mezi nejúspěšnější v rámci města. Jejími oddíly prošly opravdu tisíce dětí a jen vyjmenovat tradiční akce by zabralo prostor pro celý rozhovor, namátkou proto zmíním alespoň celoměstské akce jako výstupy na Ondřejník, Lysou horu a Ivančenu, pochod Ostrava-Sudice nebo branný závod O partyzánský samopal.

Co tábory?

Skupinové tábory bývaly v Jeseníkách, východních, středních a jižních Čechách, ale nakonec zvítězila myšlenka vlastní táborové základny. Musím opět zabrousit do minulosti, protože původní základnu v Nové Vsi u Frenštátu pomáhali stavět lidé z patronátního závodu 3 bývalé NHKG. Dnes ovšem naše PS užívá hezkou základnu v Lipné u Potštátu – táborům i dalším akcím se tam daří.

Na co jste nejvíce pyšní?

Především jsme hrdí na to, že jsme překonali všechny nástrahy poslední doby. Mám na mysli nejrůznější covidová omezení, náš kraj byl jeden čas v médiích propíraný jako republikový rekordman a ohnisko… To se pochopitelně odráželo i přímo zde, nálada opravdu nebyla dobrá. Jsme tedy moc rádi, že se náš kolektiv nerozpadl ani v tomhle podivném covidovém čase. A ještě se vrátím na základnu v Lipné, o niž pečujeme s velkou vážností – daří se nám daří rok od roku vylepšovat ji i díky podpoře – dotacím od Pionýra. Můžeme se pyšnit také klubovnou.

Ano, vraťme se sem, do klubovny…

Je zázemím pro oddíl Stopa, který vznikl už roku 1985. Tehdy jsem jej založil já a Ivan Pitrun. Dlouhé roky jsme měli klubovnu ve sklepních prostorách bytového domu, ale od r. 2004 jsme zde, na Bajkalské. Vede už ho ovšem můj syn Honza a má přes 30 členů. Za normálních okolností se oddíl scházel jednou týdně v klubovně, ale po bezmála dvou letech covidu je těžké říci, co je normální. Samozřejmostí byly i víkendovky, včetně přespávání v klubovně.

Říkal jsi, že jste se scházeli ve sklepních prostorách?

No, ale to už je jen dávná vzpomínka, na Bajkalské je to lepší. Navíc jsme takříkajíc ve vlastním, máme svůj vchod i zázemí – je to prostě prima. Platí, že prostory zde v Bajkalské slouží správnému účelu, protože celý objekt byl Pionýru předán právě jako zázemí pro činnost.

Jak máte rozdělenou péči o klubovnu?

Přiměřeně. (smích) O úklid se v klubovně poctivě dělí vedoucí i děti, na dospělých je potom její případné zvelebování, což je v našem případě jednodušší o to, že jde o dům Pionýra, který má naše KOP ve správě.

Přesto chybí vám v klubovně něco, chtěli byste něco jinak?

Nechceme šířit závist ani přehnané sebeuspokojení, ale vybavení naší klubovničky máme nové – a to i díky projektu PROČ (Podpora rozvoje oddílové činnosti v Pionýru – pozn. red.). Snažili jsme se pořizovat věci s rozmyslem, takže máme všechno, co potřebujeme, a dětem (i nám) se v klubovně líbí.

Ptal se Martin

Budova Bajkalská, kde je i sídlo Moravskoslezské KOP, je „dědictvím“ po Fondu dětí a mládeže. Mají zde sídlo též PS Beskyd, PS Odra a PS J. A. Komenského. Vytváří zázemí pro činnost KOP a vzdělávacího centra, probíhají tu porady, školení, ale jsou zde i příměstské tábory. Zasedací místnost mohou ale využívat další pionýři i na přespání při návštěvě Ostravy, má své vlastní sociální zázemí.