Koloběh života

Podzim přinesl několik proměn i pro obsazení Ústředí Pionýra. Pojďme se u nich v krátkém souhrnu zastavit a připomenout i otázku skutečné pozice ústředí jako instituce. I proto, že mezi pionýrským lidem ho stále provází několik legend – zejména o čem všem vlastně rozhoduje!?  

Ústředí nerozhoduje
Jakkoli jde o asi o nevykořenitelnou frázi a myšlenku. Nejen podle Stanov Pionýra, je Ústředí Pionýra: „… určeno zejména pro administrativní a organizační zajištění činností vykonávaných předsedou Pionýra a členy VV ČRP…“ – z čehož je patrné, že ústředí zkrátka není svébytným orgánem a rozhodnutí provádějí orgány Pionýra (předseda, místopředseda, členové VV ČRP…)

Takže povzdech: „Na ústředí rozhodli!“ je stejně přihlouplé klišé, jako vyjádření: „Pionýr?! To ještě existuje?“

Jiří Tomčala

Ústředí tvoří konkrétní lidé
To je druhý fakt. S rozdílnými zkušenostmi, ale rovněž nestejnými úkoly a faktickými pravomocemi. Ale jedno mají společné – zájem pracovat pro Pionýr! Což se někdy může jevit nezřetelně, občas tomu zaměstnanci přispějí tím, že udělají chybu… Ano, i to se přihodí. Jsou to prostě lidé a nikoli roboti. Pochybí občas každý – to, řekl bych, vidí každý soudný člověk. Byť ho mýlka rozpálí doběla. Zkusme však, prosím, připustit, že je dobré na omyl i důrazně upozornit, ale hrubé spílání problém nevyřeší.

 

Jan Paulík

Změny ve složení ústředí
Během uplynulých měsíců došlo v obsazení k několika proměnám. Se školním rokem se do školních škamen (tedy 🙂 za katedru) vrátil Jirka Tomčala, který se opět několik roků snažil přispět naší metodické činnosti. S koncem roku odešel Honza Paulík, který se zabýval správou nemovitostí, a na jeho místo nastoupila Bára Zbejvalová, viz samostatný boxík.
Jirkovi a Honzovi přejeme na nových místech úspěchy a Báře, ať se rychle zapracuje.

Martin


S novým rokem spoustu změn. Tak tohle heslo se mi stalo více než vlastní.
Jmenuji se Barbora Zbejvalová, možná mě někteří znáte z 96. PS Veselí Medvědi. Ano, i tohle sousloví je pro mne výstižné. Jsem celkem veselý, všestranný a společenský člověk, který má rád nové věci a výzvy. Nově budu působit na Ústředí Pionýra místo Honzy, pověřená správou agendy nemovitostí Pionýra.
Zatím se jen rozkoukávám a pevně doufám, že mě jen tak nic neodradí. Těším se na spolupráci s vámi.