Kamínka – tradiční vzdělávací akce, kde je nám teplo a příjemně

V říjnu 2017 jsem psala první informace o tradiční vzdělávací akci Kamínka 2018. Připomínala jsem a zvala jsem vás, protože tahle akce zcela určitě proběhne. Tentokrát vás už chci pozvat na konkrétní dílny a semináře.

Organizátorům se podařilo zajistit několik témat, o která byl zájem, a vyčetli jsme je z evaluačních dotazníků minulé akce. Jde například o letní činnost pro rodiče s dětmi, kde mohou přihlášení zájemci vyslechnout zkušenosti s organizováním těchto aktivit, jejich pozitiva i úskalí. Dalšími očekávanými tématy jsou šifrování nebo pohybové aktivity – Slackline.

Zcela určitě se na Kamínkách setkáte s lektory, kteří nabízejí každoročně nová témata, a tím tuto akci dělají zajímavější a poskytují tak smysluplné využití času účastníkům Kamínek. Setkáte se tu i s lektory, kteří jsou jakousi zárukou kvality dané oblasti. Mohu vzpomenout například Xˇandyho a jeho bezkontaktní hry, Aničku Novákovou a šifrování v jejím podání, Vlaďku Brandovou a Dášu Čechovou, které každoročně nabízejí praktické aktivity a hry s konkrétním cílem. Nebude také chybět Pepa Khol se zážitkovou pedagogikou či Ivanka Mochurová s rukodělnými aktivitami. Je další řada lektorů, které nebudu jmenovat, ale zcela určitě se řadí do základních kamenů Kamínek a dokáží „zapálit“ a namotivovat zejména mladé účastníky, stejně jako nabídnout alternativy a kreativní nápady pro pionýry dříve narozené.

Kamínka poskytují prostor pro setkávání všech pionýrů a neřeší rok narození. Záleží jen na ochotě účastníků, chuti a vůli se posunout dál, neustrnout a vzdělávat se.

Letošní Kamínka budou i prostorem pro setkání lektorů jednotlivých PVC KOP, zejména těch, kteří na krajských vzdělávacích akcích budou předávat do spolku Směrnici o hlavní činnosti. Kde jinde, než na vzdělávací akci by měla proběhnout diskuse o vzdělávání, o používání odpovídajících metod a forem ve vzdělávání. Jsem přesvědčena, že každé PVC bude mít na této diskusní dílně zastoupení, abychom směrnici předávali jednotně do celého spolku.

Kamínka v Mladé Boleslavi poskytnou i zázemí pro některé pracovní sekce Pionýra. Setkají se tady členové štábu Sedmikvítku nebo Rozhodčí komise.

Na závěr tohoto druhého povídání o Kamínkách 2018 bych ráda upozornila na páteční zahajovací rituál. Už samotná pozvánka na akci napovídá, že půjde o jakousi výzvu, abychom dali síly dohromady a posunuli Pionýr dopředu. Nečekáme velkolepé a bombastické závazky, spíše jasné úkoly. Tedy konkrétní místo, prostor, kde bychom mohli přiložit ruku k dílu a věci posunout dál nebo problém vyřešit. Už bylo dost řečeno, bylo dost zkritizováno a teď tedy záleží na nás, co pro to, aby bylo lépe, uděláme. Každá krajská delegace, po zralé úvaze a komunikaci, přiveze „svoji“ výzvu, svoji nabídku, na čem se bude podílet nebo spolupodílet a popoveze tak naši společnou pionýrskou káru dál. Opravdovou dřevěnou káru organizátoři akce zajistí, účastníci musí dodat „náklad“.

Konkrétní společný krajský cíl (úkol) napište. Jakou formu zvolíte, je na vás. Nápadům a kreativitě se meze nekladou. Přistupujte, prosím, ke společnému cíli s patřičnou dávkou odpovědnosti, protože co na Kamínkách zazní, to by mělo být splněno. Nevnímejte toto zadání za něco formálního, ale přistupte k němu se vší odpovědností a čestností.

A až se nás někdo třeba za rok na Kamínkách 2019 zeptá, co se nám povedlo, abychom se ctí a hrdostí mohli říct, že TOHLE jsme přeci udělali my pionýři z našeho kraje.

Těším se na vás všechny, těším se na nápady, které zazní na Kamínkách 2018.

Navštěvujte průběžně Přihlašovnu Pionýra, kde bude aktuální nabídka letošních Kamínek.

za organizační tým Lída Kočí


Důležité informace:

Místo: Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav,
Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav
Termín: 13. – 15. dubna 2018
Cena: 350 Kč (do 31. 1. 2018 sleva 50,- Kč)
Přihlašování na akci: www.prihlasovna.pionyr.cz – do 30. 3. 2018