Kaleidoskop – říjen 2018

1. 11. 1993 vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva, která ustanovila Evropskou unii.

1. 11. 2003 skončila platnost 10 a 20 haléřových mincí. Jejich výroba byla totiž dražší než nominální hodnota.

2. 11. 998 se začal poprvé připomínat Den památky zesnulých – Dušičky, původně svátek benediktinů, později celé katolické církve.

2. 11. 1988 byl vypuštěn Morris, první počítačový červ šířený prostřednictvím internetu.

3. 11. 1918 Polsko vyhlásilo nezávislost na Rusku.

4. 11. 1763 se narodil Karel Ignác Thám, český obrozenecký filolog, básník a překladatel, autor Obrany jazyka českého.

4. 11. 1903 vyhlásila Panama nezávislost na Kolumbii. Za podporu přenechala Američanům území na vystavění Panamského průplavu.

4. 11. 1968 se narodil český zpěvák a automobilový závodník Daniel Landa.

4. 11. 2008 byl jako první černoch zvolen presidentem USA Barack Obama. 

5. 11. 1978 měl televizní premiéru televizní seriál Nemocnice na kraji města. 

8. 11. 1793 otevřela revoluční francouzská vláda pařížský Louvre veřejnosti jako muzeum. 

8. 11. 1948 se při letecké havárii ztratila nad průlivem La Manche téměř polovina reprezentačního hokejového mužstva Československa.

11. 11. 1918 bylo podepsáno příměří mezi Německem a státy Dohody, čímž skončila první světová válka.

11. 11. 1938 se narodil Josef Odložil, atlet, držitel stříbrné olympijské medaile v běhu na 1500 m z roku 1964.

14. 11. 1908 zveřejnil Albert Einstein v Bernu svou kvantovou teorii světla.

14. 11. 1918 v Praze v Thunovském paláci se konala první schůze Revolučního Národního shromáždění. Byla na ní prohlášena republikánská forma státu a Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen prvním prezidentem Československé republiky. Ve stejný den byla ustanovena první vláda tzv. všenárodní koalice v čele s Karlem Kramářem. 

16. 11. 1898 se narodil Jan Bauch, malíř, sochař a ilustrátor, nejstarší člen Spolku výtvarných umělců Mánes.

17. 11. 1558 nastoupila na anglický trůn královna Alžběta I., dcera Jindřicha VIII. a Anny Boleynové a poslední panovnice rodu Tudorovců. 

18. 11. 1883 operou Bedřicha Smetany Libuše po požáru bylo znovu otevřeno Národní divadlo v Praze.

18. 11. 1983 bylo Národní divadlo v Praze po sedmileté rekonstrukci znovu otevřeno operou Bedřicha Smetany Libuše, o den později byla slavnostně uvedena do provozu Nová scéna.

18. 11. 2003 byly u Čáslavi objeveny kosterní pozůstatky dinosaura. Jednalo se o první podobný nález v ČR. Nový druh byl nazván Burianosaurus augustai – po slavném ilustrátorovi Zdeňku Burianovi a paleontologovi Josefu Augustovi. (obr. 6)

19. 11. 1923 se narodila Helena Zmatlíková, malířka a ilustrátorka. Ilustrovala přibližně 250 knížek, hlavně pro děti.

19. 11. 1963 proběhla první úspěšná implantace umělé srdeční chlopně v Československu.

19. 11. 1968 dal slavný brazilský fotbalista Pelé svou jubilejní tisící branku. Za kariéru jich vstřelil 1284.

21. 11. 1903 byl v Čechách založen první lyžařský klub ve střední Evropě, nyní Svaz lyžařů České republiky.

22. 11. 1963 byl postřelen americký prezident John F. Kennedy při jízdě otevřenou limuzínou po městě Dallas, kde jej zdravily zástupy lidí. Kennedy zraněním po převozu do nemocnice podlehl. 

23. 11. 1963 BBC odvysílala první epizodu britského sci–fi seriálu Doctor Who, který je dnes nejdéle běžícím sci–fi seriálem na světě.

24. 11. 1793 rozhodnutím Konventu se ve Francii zavedl francouzský revoluční kalendář.

25. 11. 1888 byl vydán Ottův slovník naučný.

26. 11. 1898 se narodil Josef Jirsík, český zoolog a ornitolog, který je považován za zakladatele seriózní a syntetizující ornitologie v Československu. Byl zakladatelem Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze.

26. 11. 1778 spatřil James Cook jako první Evropan při své expedici Maui, druhý největší z Havajských ostrovů. Na ostrov však nevkročil, protože nenašel vhodné místo pro vylodění. 

27. 11. 1918 propustilo Německo přes 1,5 milionu spojeneckých zajatců.

28. 11. 1943 v Íránském hlavním městě Teheránu začala Teheránská konference – první setkání hlavních představitelů SSSR, USA a Velké Británie během druhé světové války.

29. 11. 1378 zemřel Karel IV., císař římský a král český.

29. 11. 1998 Římsko-katolická církev oficiálně oznámila, že toleruje stavbu brněnské mešity, prvního stálého islámského svatostánku v celé ČR. 

30. 11. 1938 byl prezidentem ČSR zvolen Emil Hácha.


Pionýrská výročí

9. 11. 2003 byl Pionýr přijat mezi řádné členy IFM-SEI.

V listopadu 2008 byla zahájena celorepubliková hra pro oddíly Poselstvo krále Jiřího.

6. 11. 2008 uspořádal Pionýr, Business Leaders Forum a Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) setkání na téma „Dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem“.

23. 11. 2013 byly Výročním zasedáním Pionýra schváleny významné přepracované Stanovy Pionýra – uzpůsobené novému občanskému zákoníku.