Kaleidoskop: červen 2020

Najdi sedm rozdílů

Státní vlajky

Jsou důležitými značkami států, které reprezentují – mají svoji symboliku, historii, příběhy. Jsou i nositeli tradic či inspirací… Pojďme se u některých zastavit a vyzkoušet své znalosti. Závěrečný díl představí vlajku jednoho z nejmladších států světa.

Víš to?
Je podlouhlejší, než bývá obvyklé, a základem je červený list, v žerďové části se nachází dva trojúhelníky – protáhlejší žlutý a užší černý. V černém trojúhelníku je umístěna bílá pěticípá hvězda. Vlajka vznikla již v r. 1975, kdy pro Timor skončila koloniální nadvláda Portugalska, záhy však ostrov ovládla Indonésie. Národně osvobozenecký boj tak pokračoval za velkých lidských obětí – k tomu se váže červená barva, symbolizující prolitou krev. Černá barva má připomínat koloniální minulost a žlutý trojúhelník symbolizuje naději v lepší zítřky. Bílá barva hvězdy tradičně symbolizuje mír a svobodu. (Státní vlajka je inspirována vlajkou Revoluční fronty pro nezávislý Východní Timor – Fretilin.)
O který stát jde? Nápovědou je, že jako 191. členský stát byl přijat do Organizace spojených národů v roce 2002.

Správné odpovědi z května

Obrázek: Oproti levému na tom pravém 1) chybí mrak 2) na týpí chybí tyče 3) chybí jeden puntík a 4) jeden puntík je žlutý 5) pes má jinou barvu náprsenky 6) dýmka nemá díru a 7) psovi na pravém rukávu chybí třásně.
Státní vlajka: Vatikán, San Marino.
Osmisměrka: Stále aktuální… je mýt si pečlivě ruce

A jaké odpovědi jsou správné tentokrát?
Napište správné odpovědi na mozaika@pionyr.cz a získejte dáreček z E-mošky! 🙂

Zázračná studánka v Praze

V hlavním městě najdeme přes stovku studánek. Bohužel, většina z nich vám nenabídne pitnou vodu. Jedna z těch, ve kterých najdeme nejen pitnou, ale dokonce zázračnou vodu, se nachází v lysolajském údolí. Je považována za jeden ze čtyř nejdůležitějších pramenů v povodí Šáreckého potoka. Podle lidových pověstí je místní voda léčivá, snad tímto způsobem přišla studánka k názvu Zázračná.

To, že se jedná o ideální výlet, potvrdí i fakt, že okolí studánky je parkově upraveno. Pokud máte zájem o delší procházku, můžete se projít až do blízkého Šáreckého údolí. Jelikož se místo nachází kousek od centra, můžete se snadno dopravit městskou hromadnou dopravou k libovolné historické památce, která vás v Praze láká.

Studánka i její okolí nabízejí množství kešek, takže ti, kteří mají zájem nějakou z nich najít, budou mít vskutku žně.

Bětka

Osmisměrka

Vyluštit si ji můžete na webu.

Všechno nejlepší

9. 6. oslaví své 50. narozeniny Dana Kumprechtová ze 7. PS BORAČ (Jihomoravská KOP).
10. 6. oslaví své 50. narozeniny Luboš Pavel ze 16. PS Centrum zájmové činnosti dětí – DISK (Pražská OP).
15. 6. oslaví své 50. narozeniny Martin Kudláček ze 6. PS Kolín (Středočeská KOP).
4. 7. oslaví své 65. narozeniny Miroslava Rabasová z PS Kormorán (Pardubická KOP).
11. 7. oslaví své 65. narozeniny Václav Brand z PS Tuláci (Plzeňská KOP).
1. 7. oslaví své 40. narozeniny Jiří Calta z PS Horní Bříza (Plzeňská KOP).
12. 8. oslaví své 55. narozeniny Milena Žáková z PS Radost (Královéhradecká KO).
20. 8. oslaví své 45. narozeniny Halka Johanová z PS Nymburk 2 (Středočeská KOP).
26. 8. oslaví své 45. narozeniny Petr Stoudek ze STANICE MLADÝCH TECHNIKŮ 3. PS (Jihomoravská KOP).
3. 8. 1980 oslaví své 40. narozeniny Lenka Peprníková z PS Bokouš (Královéhradecká KO).
29. 8.1980 oslaví své 40. narozeniny Matěj Dvořák z PS Štětí (Ústecká KOP).

Blahopřejeme!

Výročí

1. 7. 1930 uskutečnily Československé státní aerolinie svůj první mezinárodní let (letadlem Ford 5-AT na lince Praha – Záhřeb).

2. 7. Světový den UFO

3. 7. 1950 se narodil Jan Zajíc, student, který se upálil na protest proti nastupující normalizaci po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek ČR)

6. 7. 1415 byl upálen mistr Jan Hus – kněz, myslitel, reformátor a kazatel, z jehož odkazu vycházelo husitství (toto datum je na jeho památku státní svátek ČR).

12. 7. 1260 porazil v Bitvě u Kressenbrunnu Přemysl Otakar II. uherského krále Bélu IV.

14. 7. 1420 v bitvě na Vítkově zvítězili husité vedení Janem Žižkou nad křižáky vyslanými Zikmundem Lucemburským.

21. 7. 1880 se narodil Milan Rastislav Štefánik, spoluzakladatel československého státu.

24. 7. 1860 se narodil Alfons Mucha, světoznámý secesní malíř, grafik a designér.

28. 7. 1420 byl i přes porážku v bitvě na Vítkově Zikmund Lucemburský korunován za českého krále.

30. 7. Mezinárodní den přátelství

31. 7. 1920 bylo k Československu připojeno Valticko, Dyjský trojúhelník a část Vitorazska.

6. 8. 1945 svrhl americký letoun atomovou bombu na japonské město Hirošima (toto datum je připomínáno jako Světový den boje za zákaz jaderných zbraní).

9. 8. Mezinárodní den původního obyvatelstva

9. 8. 1945 byla americkým letectvem svržena další atomová puma na Japonsko, tentokrát na město Nagasaki.

12. 8. Mezinárodní den mládeže

13. 8. Den leváků

18. 8. 1830 se narodil František Josef I., rakouský císař a český a uherský král z dynastie habsbursko-lotrinské.

19. 8. Světový den humanitárních pracovníků

23. 8. Evropský den památky obětí Stalinismu a nacismu

23. 8. Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky

23. 8. 1305 byl v Londýně po krutém mučení popraven William Wallace, vůdce skotského povstání proti Angličanům.

V červnu 1968 – se v Seči konala I. národní konference pionýrských pracovníků Čech, Moravy a Slezska. Na jaře jsme měli v plánu setkání s jejími pamětníky, o kterém jsme chtěli psát v této Mozaice. To nám situace nedovolila, věříme ale, že v letních měsících už bude setkání možné a plánované povídání si přečtete v zářijové Mozaice.