Jednání obsahové komise pro přípravu VZP

První jednání komise bylo svolané na sobotu 19. září do Prahy. Bohužel původní plán, že se sejdeme v prostorách Ústředí Pionýra, vzal z důvodu nákazy Covid za své. Po zvážení rizika jsme se dohodli na uspořádání online setkání. Tuhle formu máme z jarních měsíců vyzkoušenou a ukázalo se, že je to možné, i když ne ideální. Ke zdárnému průběhu určitě přispěl i čas setkání, protože v sobotu dopoledne není internet tak zahlcený.

Probrali jsme představu o fungování komise, personální obsazení a prošli i jednotlivé podněty, které byly do současné doby doručeny k rukám předsedy komise. Stejně jako v letech minulých bude práce komise rozdělena do tří oblastí. Oblast personální, jejímž zpravodajem se stal Dušan Pěchota, oblast pro úpravu Stanov, zde bude zpravodajem Pavel Buchta ve spolupráci s Janem Šaškem, a oblast pro změny v jednacím řádu. Pro tuhle oblast je zpravodajem Kateřina Brejchová. Nutno podotknout, že se jedná o úpravy jednacího řádu až pro to další Výroční zasedání v roce 2026.

Z podnětů, kterými se bude komise zabývat, je možné zmínit například stále diskutovanou otázku táborových skupin, otázku klubů, ke které dala podnět Česká rada Pionýra, a nebo, problém stanovení pravidelné činnosti. Diskuse nad jednacím řádem byla v oblasti výpočtu mandátů pro jednání VZP nebo třeba zapracování pojmu „optická většina“, kterou při jednání používáme.

Seznam všech podnětů ke změnám bude zveřejněn i na webu Pionýra v sekci VZP. Připomínám, že je stále možné zasílat další náměty. Stejně tak je možné doplnit komisi o nové členy.

První výstupy z komise budou k dispozici na přelomu roku, tak, aby s nimi bylo možné pracovat na oblastních poradách.

Dušan