Jednání České rady Pionýra

Snaha efektivně využít čas posunula jednání České rady Pionýra na neděli 13. listopadu a umístila do Pardubic. Jednání tak mělo trochu „nedělní“ atmosféru, ale na věcnosti – kromě jednoho momentu, o němž je řeč jinde – to neubralo.

Po bloku informací, v němž ČRP rozhodla o odprodeji některých nemovitostí (např. pozemek ve Skokovech), byl přijat obsahový koncept výroční zprávy Pionýr 2016, schváleno prodloužení členství Pionýra na rok 2017 v některých organizacích či Směrnice o hospodaření nebo první verze rozpočtu Pionýra na rok 2017, abychom se vyhnuli rozpočtovému provizoriu.

Příjemnou záležitostí bylo vyřízení žádosti Pražské organizace Pionýra o revokaci usnesení, kterým se zbavovala jedné táborové základny (navrženo a schváleno v dubnu), protože 96. PS Veselí medvědi nejen projevila zájem o převzetí a správu základny, ale už ho prací svých členů i prakticky prokázala. Díky Veselým medvědům.

Svébytnou částí jednání bylo rozvedení myšlenky na zorganizování pionýrského vlaku – kdy kolektivním úsilím naprosté většiny přítomných bylo zosnování projektu „Pionyrski pražce“, který má být dokladem, že ani dvoudenní (a v sobotu opravdu velké a oficiální) jednání neubralo nic nadhledu a snaze řešit věci i méně „ouředně“, než se může jevit.

Na závěr se sluší připomenout, že aktuálním členům ČRP už podle nové úpravy Stanov Pionýra funkční období skončí až těsně před zahájením práce (nově) zvolené ČRP v dubnu 2017.

Martin