Jednala Kontrolní komise Pionýra

V sobotu 11. února 2017 se na ústředí setkala KKP, aby projednala otázky podstatné pro naplánování své činnosti v začínajícím funkčním období. Přítomno bylo všech pět členů komise.

Úvodním tématem byla krajská shromáždění delegátů, jejichž výsledky má KKP ověřovat. Proto si členové rozdělili, kdo bude mít kterou KOP na starosti.

Podstatné bylo také stanovení plánu práce – termínů jednání komise, kontrol, setkání s předsedy KK KOP a hospodáři… S tím souviselo i rozdělení kontrol účetních závěrek podle KOP.

To je jen výběr toho hlavního z únorového jednání KKP, projednána byla i řada dalších dílčích témat, jako účetní výkazy malých účetních jednotek, jejich podoba v programu Money a podobně.

Honza