Jak využít cizí dobrovolníky?

Než začnu shánět dobrovolníky, je třeba mít představu, k čemu my se mi hodili. Mají mi pomoct postavit tábor, vymalovat klubovnu, posekat tábořiště, vést oddíl? Pro každou takovou činnost je třeba mít jiné dobrovolníky.

Jednou z prvních kategorií, kde se dají vzít další lidé, jsou rodiče. Nepodceňujte vztahy s rodiči. Kdejaký rodič může mít velké auto vhodné k přepravě věcí na tábor, nebo zkušenosti s obkládáním koupelen (to jen namátkou). Nejlepší je s rodiči udržovat vřelý vztah, jasně je informovat o věcech týkajících se oddílové činnosti a čas od času pro ně uspořádat malou výpravu s dětmi (nebo i bez dětí), kde se můžete s každým lépe seznámit. Takové společné večerní opékání buřtů může být lepší než tisíc inzerátů.

Další kategorií, kde je možné získat dobrovolníky, jsou jiné spolky ze stejné obce. Chybí vám lidé na pořádání dětského lesa? Zkuste oslovit místní Sokol, hasiče, nebo jiný zájmový spolek. Spolupořádání je také způsob jak se podělit o dobrovolnou činnost. Nebojte se toho, spolupořádání sice vyžaduje větší míru spolupráce a organizovanosti celého procesu, ale zase vám umožní vytvořit mnohem větší a zajímavější akce.

V neposlední řadě je možné využít služby různých prostředníků (zapojimse.cz, filantrop.cz a jiné). Je to složitější, protože to vyžaduje náročnější míru organizace, ale získané služby mohou být o to větší. Tito prostředníci totiž oslovují firmy, které dobrovolnickou činnost často využívají jako dar či teambuilding pro zaměstnance. Je proto možné tímto způsobem získat pomoc i v odborné oblasti.

Pokud pracujete s cizími dobrovolníky jakéhokoliv druhu, je vhodné jim poskytnout zázemí, tedy jasně sdělit, jakou práci po nich požadujete, jaká jsou její úskalí, jak řešit možné nastalé problémy, kde vezmou materiál potřebný pro práci, popřípadě zařídit občerstvení či něco k pití. Vhodné je také mít jednoho jasně určeného člověka, který zajistí veškerý kontakt s firmou.

Radovan