Jak se loví „many“ (září 2013)

V minulém pionýrském roce jste mohli zaznamenat úspěchy některých pionýrů. Mladí lidé z Pionýrské skupiny Čáslav ze získaných peněz v projektu Think Big od společnosti Teléfonica Czech Republic, a.s. opravili a zviditelnili svoji klubovnu. Pionýrská skupina Mír Domažlice získala od té samé společnosti podporu na projekt „Hejbni kostrou“, který byl určen pro děti a mládež, kteří si mohli vyzkoušet tradiční i netradiční sporty a smysluplně tak trávit svůj volný čas. Jihomoravští pionýři pro svůj projekt „Pojďme spolu – vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami“ získali finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Dočíst jste se mohli i o těšínské pionýrské skupině Svibická Šestka, která díky prostředkům z grantového programu Srdcovka nadace OKD opravila svou táborovou základnu.

Podobných příkladů by bylo možné vyjmenovat ještě více. Stojí však za tím vším práce – někdo musel zpracovat a předložit projekt na takové úrovni, že zaujal a přinesl do oddílu, na PS nebo na KOP peníze, někdo jej musel realizovat a následně správně uzavřít. Protože získání peněz je jedna věc, ale úspěšné dotažení projektu až do konce je to, co vám může otevřít dveře i příště.

Jak na to?
Hledejte poskytovatele grantů. Když už jej najdete, ověřte si (třeba na jeho webových stránkách) vše, co je důležité pro úspěšné přijetí projektu. Sem patří:

komu je grant určen, kdo může žádat o finanční či jiný příspěvek, zda patříte do dotčeného regionu a pečlivě prostudujte pravidla výběrového řízení (jak podat žádost, termín pro podání žádosti, náležitosti žádosti a povinné přílohy). Nezapomeňte si zjistit podmínky pro financování projektu (financování v plné výši, částečné, pouze určitá oblast, rozpětí poskytovaný finančních částek, kdy budou peníze skutečně poskytnuty,…).

Velké společnosti, které vyhlašují grantová řízení, mívají pro přihlašování do soutěže vlastní webová rozhraní.

Někdy bývá podmínkou pro účast v soutěži i poskytnutí Výroční zprávy – proto pokud plánujete, že byste se v budoucnu chtěli zabývat psaním projektu, je vhodné počítat i s vytvořením výroční zprávy. A když už ji budete mít zpracovanou, proč ji nepřihlásit do soutěže Sami o sobě?

Projekty můžete podat například zde:

www.o2thinkbig.cz sledujte stránky, výzva pro další kolo by se mohla objevit na konci roku 2013

www.nadacecez.cz žádosti o nadační příspěvky lze podat do 30. září 2013

www.nadaceokd.cz  výzva pro podávání grantů bude vyhlášena na konci roku 2013

www.nadacevia.cz výzvy se objevují průběžně

Anna Nováková