JAK NA PROPAGACI V DNEŠNÍ SITUACI

Aktuální situace nám přerušila běžný chod skupin a oddílů. Schůzky i výpravy se nemohou konat, tudíž z nich nejsou fotky a normálně používané komunikační kanály již nemají svůj běžný obsah. Jak uchopit současnou situaci z propagačního hlediska a využít ji ve svůj prospěch?

Hlavně nepolevit

Všeobecně mohou být ke krizovým situacím dva přístupy, buď takovou situaci můžeme vnímat jako problém, nebo k ní můžeme přistupovat jako k výzvě ke zlepšení nebo ke změně. Věřím, že ten druhý způsob je pionýrskému myšlení bližší, či dokonce mu přímo odpovídá. Jak tedy proměnit naši komunikaci ke světu v současné situaci?

Předně je třeba nepolevit. Stejně jako to platí pro činnost samotnou, tak to platí pro komunikaci s veřejností a okolím skupiny nebo oddílu. Je třeba udržet kontakt jak se členy, tak s rodiči a v neposlední řadě i s celou veřejností v našem okolí. Abychom toho mohli docílit, je nutné zvolit vhodné kanály, tedy cesty nebo, chcete-li, prostředky, kterými komunikace probíhá. Zvolené kanály budou hodně záviset na konkrétní situaci skupiny nebo oddílu. Máte-li nástěnku před klubovnou na málo frekventovaném místě, je naivní si myslet, že ji někdo uvidí, pokud k ní cíleně nepůjde (námět na hru?). Naopak pokud máte nástěnku vedle jediného obchodu s potravinami v širokém okolí, nejspíše ji uvidí většina obce.

Kanály, prostředky, nástroje…

Jaké kanály jsou dnes k dispozici? Pro komunikaci s veřejností jsou to hlavně sociální sítě mezi kterými převládá Facebook a Instagram. Na Facebooku je důležitá stránka vaší skupiny nebo oddílu (nezapomeňte, že pro lepší dosah je vhodné ji nastavit jako veřejnou), pokud ji sledují rodiče. Dále rozličné skupiny lidí z blízkého okolí (všelijaké rodičovské nebo místní skupiny), kam můžete sdílet vlastní otevřené akce nebo náměty na činnost s dětmi. Na Instagramu není tolik možností, zde je třeba spoléhat na pravidelný a dobrý obsah na stránce skupiny nebo oddílu. Obecně platí, že příspěvek na sociálních sítích by měl být výstižný a krátký s několika smajlíky a nejlépe doplněný obrázkem nebo krátkým videem. Dále můžete použít nástěnku, nebo plakáty na frekventovaných místech (v této situaci to můžou být jiná místa, než je běžné, funkční mohou být okolí dětských hřišť, obchodů s jídlem a veřejná zeleň, hlavně parky. Naopak před školou moc lidí neoslovíte.). Nezanedbejte aktuálnost vlastních webových stránek, můžou sloužit jako místo, kde budete mít všechny aktivity přehledně napsané a z ostatních kanálů na ně budete odkazovat. A v neposlední řadě se ukazuje jako funkční nezapomínat na starý dobrý místní tisk a další místní sdělovací prostředky, pokud stále fungují. Pro komunikaci s rodiči se stále vyplácí používat e-mail.

Co zveřejňovat?

A co do vybraných kanálů dávat? Hlavně své vlastní aktivity. Základ je udržet v lidech povědomí o vlastní existenci, připomínat, že činnost pro děti vytváříte, i když se s nimi nepotkáváte. Dále je dobré rozšířit některé aktivity tak, aby se mohly zapojit i děti mimo oddíl. Rodiče ocení tipy na aktivity a pracovní listy, stejně tak jako důvod pro vycházku. U plakátů a příspěvků nezapomeňte dávat najevo příslušnost k Pionýru, ať už znakem nebo alespoň slovně. Fotky z online schůzek jdou pořídit klávesou Print screen a poté se připojenými dětmi a jejich aktivitami pochlubit. Dále je možné jako součást některých úkolů dát pořízení a zaslání fotky dětmi. Také je vhodné zůstat konzistentní a spíše než hromadu příspěvků najednou sdílet věci postupně po jednotlivostech.

Každopádně ať už si vyberete jakékoliv kanály, zůstaňte aktivní a nepolevte. Jak jsem psal výše, doba není lehká, ale našemu pionýrskému myšlení by neměla být překážkou nýbrž výzvou!

Radovan

Stojí to za vyzkoušení
Součástí vložených listů pro děti tady v Mozaice byla i aktivita „Pionýr se nikdy nenudí“ (házení kostkami pro výběr aktivity), která původně vznikla pro děti z naší 68. PS Lvíčata. Kromě toho, že jsme ji poslali jim a vyšla také v Mozaice, tak jsme ji sdíleli i na pár dalších místech: třeba ve facebook skupině Spřátelené oddíly – oddíloví vedoucí – pedagogické inspirace, hlavně ale v „sousedských“ facebook skupinách u nás na Praze 8 (Libeň, Karlín, Kobylisy), ve kterých je několik tisíc lidí. Výsledek? Kromě spousty pozitivních reakcí a lajků to lidé začali sami sdílet dál.
Tenhle příspěvek s obrovským nápisem „Pionýr“ tak vidělo na facebooku skoro 14 tisíc lidí, přes tisíc s ním nějakým způsobem interagovalo (kliknutí, sdílení, lajky), z toho 500 z nich si otevřelo samotný dokument a skoro 100 z nich si ho stáhlo v pdf od nás z webu. To všechno bez koruny vydané na reklamu, jen tak, tím, že jsme dali k dispozici náš výtvor a trochu ho popostrčili ven.
Podobné lokální sousedské skupiny určitě existují i u vás – tak se je nebojte občas využít k propagaci svých aktivit.