Jak na nováčky

Vzpomínám si na případ, kdy se na výpravě desetiletý Tomáš poranil na chodidle a rána silně krvácela. Na pohotovosti ránu vydezinfikovali a ošetřili, ovšem ouha, ani ne po hodině si Tomáš začal stěžovat na bolesti a celkovou slabost. Výprava už končila, a když vedoucí Tomáše předával do rukou maminky, vyšlo najevo, že je alergický na jód, který byl součástí dezinfekčního roztoku. Vše naštěstí skončilo jen podrážděním kůže a po podání odpovídajících léků obtíže Tomáše přešly.  Původem problému však byla skutečnost, že oddílový vedoucí o alergii nevěděl.  Nyní, když začíná nový školní rok a přicházejí do našich oddílů nové ratolesti, musíme pamatovat na to, že s přijetím nového člena jsou spojeny i právní důsledky – tedy – jak jinak – vznikají nám právní povinnosti – v prvé řadě obstarat si o nováčcích informace k tomu, abychom se o něj mohli po všech stránkách postarat.

Jako organizace zaměřená na vzdělávací a výchovnou činnost s mládeží musíme přistupovat i k přijetí nováčků s odbornou péčí – zákon (OZ) prostě předpokládá, že své práci rozumíme (a to je pravda) a že se podle toho budeme chovat. Přihláškou totiž přijetí nováčka rozhodně nekončí. Na co dál nezapomenout?

Domů samo nebo s doprovodem?
V prvé řadě musíme zjistit (od rodičů, zákonných zástupců), zda dítě bude schůzky a podobné akce opouštět samo nebo v doprovodu (koho). Tento údaj je třeba poznamenat do dokumentace a nechat jej rodičem podepsat. Pozor: u rozvedených rodičů je to zvláště důležité – pokud by rodič vysloveně zakazoval předání druhému rodiči, pak by bylo vhodné, aby tuto skutečnost doložil příslušným rozsudkem (rozsudek archivovat tak, byl přístupný jen výchovným pracovníkům). Každou změnu rodičovských pokynů je třeba si rovněž nechat stvrdit písemně.

Jak je na tom se zdravím?
Velmi důležité je seznámit se, v potřebné míře, se zdravotním stavem dítěte – tedy zda trpí nějakým onemocněním či jiným znevýhodněním, kterými by bylo omezeno v činnosti oddílu (například běh, skoky apod.), zda užívá nějaké léky, zejména takové, jejichž užití může připadat v úvahu na schůzkách (např. při astmatu) zda má potravinové (!) nebo lékové (!) alergie (při ošetření úrazu zvláště důležité).

Ochrana osobních údajů
Rovněž je třeba pamatovat (a jako vše si nechat písemně stvrdit) i na osobnostní práva dětí – tedy zda v rámci dokumentace naší činnosti bude udělen souhlas

  1. se zachycením podoby dítěte (fotograficky, audiovizuálně)
  2. s využitím takového záznamu v rámci dokumentace činnosti oddílu (PS) např. v kronikách, na nástěnkách, ve vývěskách, s rozdáváním snímkům členům oddílu (PS),
  3. s využitím takového záznamu v rámci dokumentace činnosti celého spolku (například v Mozaice, výroční zprávě, na webových stránkách, v novinách a časopisech), případně zda může být dotyčný označen jménem a příjmením.

Je tedy zřejmé, že nový školní rok přináší řadu povinností, z nichž některé mohou být chápány jako nové, byť tak úplně novými nejsou.

Na závěr poznamenávám, že fakticky všechny uváděné skutečnosti jsou osobními údaji, se kterými je třeba nakládat se zvláštní opatrností – tak, aby byly přístupné jen výchovným pracovníkům, kteří se svěřencem pracují. Ochrana osobních údajů bude tématem zvláštního článku (nebo spíš několika), neboť byl přijat nový předpis EU, který osobní údaje, včetně údajů našich svěřenců, chrání nově, lépe, ovšem s některými novými postupy, které si musíme osvojit.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra